ankiety online

Wpływ Facebooka na wymianę informacji między studentami

Ankieta ta powstała w celu zbadania czy korzystanie z portalu Facebook ułatwia wymianę informacji i komunikację między studentami. Ankieta składa się z 10 pytań jednokrotnej odpowiedzi. Czas wypełnienia ankiety jest nieograniczony, a udział w niej jest całkowicie anonimowy.

Ankieta została zakończona.

 • Czy posiadasz konto na Facebook’u?
  • tak
  • nie
 • Studentem którego roku dziennikarstwa jesteś?
  • 1 rok I stopnia
  • 1 rok II stopnia
 • Czy jesteś członkiem grupy swojego roku na Facebook’u?
  • tak
  • nie
 • Jak często korzystasz z Facebook’a?
  • co najmniej raz dziennie
  • raz na kilka dni
  • raz w tygodniu
  • rzadziej niż raz w tygodniu
 • Czy umieszczasz własne notatki z zajęć na stronie roku, aby reszta studentów miała do nich dostęp?
  • tak
  • nie
 • Czy korzystasz z notatek zamieszczanych na stronie roku przez innych studentów?
  • tak
  • nie
 • Czy materiały pojawiające się na grupie okazały się być przydatne?
  • tak
  • nie
 • Czy Twoim zdaniem istnienie grupy jest istotne dla komunikacji między studentami?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy Twoim zdaniem bycie członkiem grupy ułatwia komunikację i dostęp do bieżących informacji na temat studiów?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy dzięki członkostwu w grupie poznałeś innych studentów z Twojego roku?
  • tak
  • nie
 • Czy bycie członkiem grupy ułatwiła utrzymywanie stałego kontaktu ze studentami z Twojego roku?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl