ankieta online

Postawy wobec żywności genetycznie modyfikowanej

 • Płeć 

  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wie
  • poniżej 18 lat
  • od 18 do 30 lat
  • od 46 do 60 lat
  • powyżej 61 lat
 • Wykształcenie
  • podstawowe
  • średnie
  • wyższe
  • uczeń
  • student
 • Miejsce zamieszkania
  • Wieś
  • Miasto do 100 tys.mieszkańców
  • miasto od 100 do 500 tys.mieszkańców
  • Miasto powyżej 500 tys.mieszkańców
 • Czy jest Panu/Pani znany termin GMO(organizm genetycznie modyfikowany)
  • tak
  • nie
 • Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat GMO
  • niska
  • średnia
  • wysoka
 • Czy zwraca Pan/Pani uwagę na żywność GMO w sklepach? 

  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
 • Czy jest Pan/Pani zainteresowana dowiedzeniem się czegoś więcej na temat GMO?

  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
 • Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a szerszym dostępem do żywności genetycznie modyfikowanej w sklepach?
  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
 • Czy jest pan/pani za tym żeby żywność GMO była wyraźnie oznakowana?
  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
 • Czy kupując żywność zwraca pan/Pani uwagę czy produkt zawiera GMO? 

  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
 • Czy kupiłby Pan/Pani żywność genetycznie modyfikowaną gdyby miała ona wyższą wartość odżywczą niż żywność bez modyfikacji? 

  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
 • Czy kupiłby Pan/Pani żywność genetycznie modyfikowaną gdyby była ona tańsza niż żywność tradycyjna? 

  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
 • Czy uważa Pan/Pani że żywność modyfikowana genetycznie może być zagrożeniem dla zdrowia?
  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
 • Czy podałby Pan/Pani produkty zawierające GMO swoim dzieciom
  • zdecydowanie tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie mam zdania
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl