ankiety

Ankieta nt. budżetowania - Kamila Gniadecka

Zwracam się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie anonimowego kwestionariusza, dotyczącego budżetowania w przedsiębiorstwie. Otrzymane wyniki posłużą do napisania pracy licencjackiej na temat: „Wdrażanie budżetowania jako narzędzia pracy w procesie controlingu”.

Ankieta została zakończona.

 • Jakie były przyczyny wprowadzania procesu budżetowania w Państwa przedsiębiorstwie ?
  • brak szczegółowych informacji dotyczących uzyskiwanych dochodów
  • brak szczegółowych informacji dotyczących wielkości wytwarzanych zysków
  • brak szczegółowych informacji dotyczących poniesionych kosztów
  • brak szczegółowych informacji w opracowywaniu kosztorysów związanych z inwestycjami
  • brak szczegółowych informacji dotyczących poziomu posiadanego kapitału
 • Kto był odpowiedzialny za wdrażanie budżetowania:
  • osoba występująca na stanowisku specjalisty ds. controllingu
  • osoba pełniąca funkcję kierowniczą w przedsiębiorstwie
  • główny księgowy
  • dyrektor finansowy
  • inna pełniona funkcja - proszę zaznaczyć pole poniżej i wpisać jaka to osoba
 • Jaki rodzaj budżetowania wprowadzono w Państwa przedsiębiorstwie ?
  • odgórne, opracowywane przez kierowników najczęściej w małych przedsiębiorstwach
  • oddolne, opracowywane przez cały sztab menedżerów i pracowników
  • przyrostowe, opierające się o wiadomości znajdujące się we wcześniejszych budżetach
  • tzw. „od zera”
 • Ile czasu trwał proces wdrażania budżetu ?
  • miesiąc
  • kwartał
  • rok
  • powyżej 1 roku
 • Skuteczność tej metody najbardziej sprawdziło się w pozyskiwaniu informacji, głównie w sektorach:
  • posiadania uzyskanych dochodów
  • poniesionych wydatków
  • przybywających środków finansowych
  • planowania wkładów inwestycyjnych
 • Najważniejszą korzyścią z wprowadzania budżetu jest:
  • uzyskiwanie dokładniejszych wiadomości w procesie dokonywania wszelkich decyzji
  • polepszanie płynności finansowej
  • polepszanie rentowności przedsiębiorstwa
  • zwiększanie efektywności funkcjonowania
  • nadzór nad uzyskiwanym zyskiem
  • zmniejszanie wydatków
  • pozytywne nastawienie pracowników
 • Główną barierą wprowadzania budżetowania była:
  • awersja właścicieli
  • niedobór właściwej liczby pracowników
  • niedobór pracowników z odpowiednimi kompetencjami
  • brak odpowiednich metod struktury budżetowej
  • brak potrzeby procesu budżetowania
  • wysokie koszty wdrażania
 • Który etap wdrażania sprawiał najwięcej problemów ?
  • opracowywanie budżetu
  • wdrażanie budżetu
  • sterowanie budżetowe
 • Budżetowanie najbardziej usprawniło działanie sektora zajmującego się:
  • kontrolą
  • informacją
  • koordynacją
  • motywacją
 • Najważniejszym celem wprowadzania budżetowania była:
  • poprawa płynności finansowej
  • kontrola zysku
  • redukcja kosztów
  • stabilizacja finansowa
 • Dla jakiego okresu był sporządzany budżet:
  • strategicznego planu rozwoju firmy
  • wewnętrznych wydziałów w przedsiębiorstwie
  • planów wydatków, sprzedaży, itp.
 • Proces budżetowania dotyczył planowania:
  • zbytu wyprodukowanych towarów bądź usług
  • wydatków oraz dochodów upłynnianych wyrobów
  • zadłużeń oraz opłat
  • krótkoterminowych inwestycji
 • Czy w Państwa przedsiębiorstwie opracowywany jest harmonogram sporządzania budżetu ?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Efektywność metody budżetowej najbardziej sprawdza się w zapewnianiu przedsiębiorstwu:
  • pomocy w opracowywaniu rocznych projektów dotyczących funkcjonowania firmy
  • dostarczaniu menedżerom wszelkich informacji o planach działania
  • właściwej organizacji pracy wszystkich sektorów znajdujących się wewnątrz organizacji
 • Skuteczność metody budżetowej najbardziej sprawdza się w Państwa przedsiębiorstwie w podejmowaniu decyzji dotyczących:
  • alokacji zasobów finansowych
  • alokacji zasobów niefinansowych
  • przewidywań efektów wszelkich działań
 • Osoba wypełniająca kwestionariusz ankiety:
  • Właściciel (ka)
  • Kierownik (czka)
  • Księgowy (wa)
 • Wielkość przedsiębiorstwa:
  • mikro (mniej niż 10 pracowników)
  • małe (mniej niż 50 pracowników)
  • średnie (mniej niż 250 pracowników)
  • duże (od 250 pracowników)
 • Czas funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  • 2 – 5 lat
  • powyżej 5 lat
 • Etap funkcjonowania na rynku:
  • wprowadzenie
  • wzrost
  • stagnacja
  • schyłek

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl