ankieta online

Przestrzenie Roku Wiary - dyplom ASP 2013

Celem tej ankiety jest zebranie informacji na temat skuteczności działań ewangelizacyjnych podejmowanych przez Kościół Katolicki w Polsce, głównie w związku z rozpoczętym w październiku 2012 Rokiem Wiary. Duże znaczenie ma także nastawienie potencjalnego odbiorcy do religii chrześcijańskiej i samego Kościoła. Ankieta ta jest anonimowa, nie będzie nigdzie publikowana, a wnioski z niej wyciągnięte posłużą do dalszej pracy projektowej..
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
 • Miejscowość, w której pracujesz/ uczysz się
 • Wykształcenie
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Profil wykształcenia
  • Ogólne, zawodowe
  • Humanistyczne
  • Ścisłe, techniczne
 • Wymień, jakie związki wyznaniowe znasz ze swojej okolicy(miasto, województwo) zaczynając od najliczniejszych/najbardziej widocznych w Twoim odczuciu
 • Oceń obecny wpływ religii chrześcijańskiej na kształt Europy
  • Bardzo duży(obejmuje niemal każdą dziedzinę życia)
  • Zauważalny(obejmuje kilka dziedzin życia)
  • Nieobecny(ogranicza się tylko do czasów historycznych)
 • Oceń ten wpływ jakościowo
  • Fundamentalny dla świadomości europejskiej
  • Jedno z wielu zjawisk tworzących europejską kulturę
  • Tworzący podziały między różnymi kulturami i poglądami
 • Czy wiesz o rozpoczętym w październiku 2012 z inicjatywy papieża Benedykta XVI Roku Wiary obchodzonym w Kościele Katolickim?
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli w 9. odpowiedziałeś/aś TAK: skąd się o tym dowiedziałeś/aś?
  • Z mediow(prasa, radio, telewizja, internet)
  • Usłyszałem/am w kościele
  • Od znajomych
  • Z promocji w przestrzeni publicznej(wystawa, billboardy)
 • Czy zauważasz akcje promujące Kościół Katolicki, zagadnienia związane z religią, wiarą, działalnością Kościoła(np. wykłady, odczyty, kursy, billboardy, plakaty, wystawy)?
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli w 11. odpowiedziałeś/aś TAK: jakie to są akcje? Jakie są Twoje spostrzeżenia dotyczące tych akcji(wzbudzone zainteresowanie, emocje, dostępność, otwartość dla szerokiej publiczności)
 • Jednym z założeń duszpasterskich głoszonych przez archidiecezję wrocławską jest "Odzyskać ochrzczonych pogan przez różne formy ewangelizacyjne". Jak rozumiesz to założenie?
 • Czy Twoim zdaniem nawracanie ochrzczonych pogan i nowa ewangelizacja są prowadzone
  • W sposób natarczywy
  • W sposób zadowalający
  • W sposób nie dość zdecydowany
  • W ogóle nie zauważam takich działań
 • Jaki jest Twój stosunek do działań Kościoła Katolickiego w przestrzeni publicznej(procesje, plakaty, wystawy)
  • Interesują mnie, uczestniczę w nich
  • Uważam to za dozwolone przez prawo manifestowanie poglądów
  • Uważam to za naruszenie religijnie neutralnej przestrzeni
  • Wzbudzają we mnie niechęć
  • Są mi zupełnie obojętne
 • Czy należysz formalnie do jakiegoś związku wyznaniowego(np. poprzez chrzest)
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli w 16. odpowiedziałeś/aś TAK: do jakiego związku wyznaniowego formalnie należysz?
 • Czy bierzesz udział w praktykach religijnych?
  • Tak, regularnie
  • Tak, okazjonalnie
  • Nie, nigdy
 • 3. Jak dobrze znasz prawdy wiary wyznania, do którego należysz(jeśli w pkt.16 odpowiedziałeś/aś NIE, pomiń to pytanie)
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Słabo albo wcale
 • Jakie jest Twoje podejście do znanych Tobie dogmatów(jeśli w pkt.16 odpowiedziałeś/aś NIE, pomiń to pytanie)
  • Przyjmuję je bez zastrzeżeń
  • Uważam je za przejaw obecnego stanu wiedzy teologicznej mogącej ulec zmianie
  • Zgadzam się z jednymi, a inne odrzucam
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl