ankiety

Fałszowanie zapisów w księgowości

Drodzy ankietowani. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Informacje uzyskane z wypełnionych ankiet zostaną wykorzystane do opracowania pracy magisterskiej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie. Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie celom badawczym. UWAGA. Ankieta skierowana jest wyłącznie do osób pracujących w sektorze księgowości.
 • W przypadku pytań o możliwości wyboru kilku opcji, proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi !
 • Wiek:
  *
 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wykształcenie:
  *
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Zajmowane przez Pana/Panią stanowisko:
  *
  • Księgowy/a
  • Samodzielny/a księgowy/a
  • Główny/a księgowy/a
 • Pana/Pani staż pracy w księgowości:
  *
  • Do 1 roku
  • 1 – 5 lat
  • 6 – 10 lat
  • Powyżej 10 lat
 • Czy sądzi Pan/Pani iż fałszowanie w księgowości stanowi poważny problem naszej gospodarki?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Nie mam zdania
 • Jak ocenia Pan/Pani poziom własnej wiedzy na temat metod fałszowania zapisów w księgowości?
  *
  • Poziom bardzo wysoki
  • Poziom wysoki
  • Poziom średni
  • Poziom niski
  • Poziom bardzo niski
 • Z iloma przypadkami fałszerstw w księgowości zetknął/a się Pan/Pani w pracy w ciągu ostatnich trzech lat?
  *
  • 1 – 5
  • 6 – 10
  • 11 – 20
  • 21 – 50
  • ponad 50
 • Kto był odpowiedzialny za popełnienie fałszowania w firmie?
  *
  • Pracownik
  • Kierownictwo firmy
  • Dostawca
 • Jakie konsekwencje wyciągnęła firma wobec osób, które popełniły fałszerstwo?
  *
  • Postępowanie sądowe
  • Zwolnienie dyscyplinarne
  • Wypowiedzenie umowy pracę
  • Upomnienie, nagana
  • Kara finansowa
 • Jakie skutki prawne spotkały firmę odpowiadającą za nadużycia ?
  *
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie sądowe
  • Grzywna
 • Jakie następstwa wystąpiły po ujawnieniu fałszerstwa?
  *
  • Straty finansowe
  • Utrata zaufania wśród odbiorców
  • Utrata kontrahentów
  • Osłabienie reputacji firmy
 • W jaki sposób przypadki fałszowania w księgowości zostały wykryte w Pana/Pani pracy?
  *
  • Audytor
  • Informacja od pracownika
  • Anonimowa informacja
  • Wykrycie u kontrahenta
  • Postępowanie prowadzone przez organy zewnętrzne
  • Przypadek
 • Jakie czynniki według Pana/Pani sprzyjają występowaniu kreatywnej rachunkowości ?
  *
  • Brak czynności kontrolnych
  • Brak nadzoru kierownictwa
  • Przyzwolenie społeczne
  • Okazja
  • Presja, motywacja
 • Które z przyczyn według Pana/Pani mają największy wpływ na poziom fałszowania zapisów w księgowości?
  *
  • Pogoń za zyskiem
  • Gra o rynek
  • Dostęp do środków finansowych
  • Chciwość sprawców
  • Brak dostatecznej wiedzy kierownictwa jednostki
  • Strach przed niepowodzeniem
 • Jakie według Pana/Pani są główne cele fałszowania zapisów w księgowości?
  *
  • Uzyskanie dostępu do kapitału
  • Zatajenie złej kondycji finansowej jednostki
  • Wykreowanie pozytywnego wizerunku dla odbiorców
  • Uzyskanie kredytu
  • Zmniejszenie podatków
 • Do kogo według Pana/Pani najczęściej kierowane są „podretuszowane” sprawozdania finansowe?
  *
  • Banki
  • Sądy
  • Urzędy skarbowe
  • Kontrahenci
  • Inwestorzy
  • Zarząd
  • Wspólnicy
  • Inni
 • Jak Pan/Pani sądzi, czy sprawozdania finansowe przebadane przez biegłego rewidenta stanowią wiarygodne źródło informacji na temat kondycji finansowej jednostki ?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Nie mam zdania
 • Czy uważa Pan/Pani, że rewizja finansowa (badanie sprawozdań przez biegłych rewidentów) powinna obejmować większą ilość firm ?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Nie mam zdania
 • Jakie według Pana/Pani wykorzystywane są najczęściej techniki fałszowania zapisów w księgowości?
  *
  • Fikcyjne przychody
  • Ukryte koszty
  • Zatajone zobowiązania
  • Niewłaściwa wycena pozycji
  • Przesunięcia w czasie, czyli przypisanie do niewłaściwego okresu
  • Zaniechanie ujęcia pozycji
  • Niewłaściwa klasyfikacja operacji
 • Jakie według Pana/Pani rozwiązania organizacyjne powinny wprowadzać firmy aby przeciwdziałać nadużyciom w księgowości ?
  *
  • Wprowadzenie niezapowiedzianych audytów
  • Wprowadzenie anonimowych zgłoszeń przez pracowników
  • Przeprowadzanie szkoleń dla kierownictwa jednostki
  • Wdrożenie komórek audytu lub kontroli zarządczej
 • Jakie rozwiązania według Pana/Pani powinno wprowadzić państwo do zmniejszenia poziomu nadużyć w księgowości ?
  *
  • Zmniejszenie warunków do objęcia firmy badaniem przez biegłego rewidenta
  • Zwiększenie ilości przeprowadzanych kontroli przez organy administracyjne
  • Zwiększenie odpowiedzialności karnej za nadużycia gospodarcze
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl