ankiety

ZNACZENIE ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowny respondencie! Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy jedynie do celów naukowych. Za jej wypełnienie serdecznie dziękuję.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • 20-25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-35 lat
  • 36-40 lat
  • 41-45 lat
  • 46-50 lat
  • 51-55 lat
 • Wykształcenie:
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Stanowisko w firmie:
  *
  • Kierownicze
  • Pracownik fizyczny
  • Pracownik umysłowy
  • Student/Uczeń
  • Emeryt/Rencista
 • Czy znane jest Panu(i) pojęcie etyki biznesu?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czym według Pana(i)jest etyka biznesu?
  *
  • Bezpośrednim połączeniem biznesu z etyką
  • Postawą ludzi biznesu, przedmiotem nauczania, pewnym sposobem podejmowania decyzji
  • Ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorcy podejmując decyzje gospodarcze biorąc pod uwagę ich etyczny aspekt.
 • Skąd najczęściej czerpie Pan(i) informacje na temat etyki biznesu?
  *
  • Prasa
  • Radio i telewizja
  • Zajęcia na uczelni
  • Internet
 • Czy Pana(i) zdaniem w biznesie jest miejsce na etykę?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy według Pana(i) etyka w biznesie jest możliwa w polskich warunkach ?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy Pana(i) zdaniem, etyczne postępowanie w przedsiębiorstwie ma wpływ na jego zysk ?
  *
  • Tak, dając dużo większy zysk
  • Tak, dając niewiele większy zysk
  • Tak, znacznie zmniejszając zysk
  • Tak, delikatnie zmniejszając zysk
  • Nie ma wpływu na zysk firmy
 • Co Pana(i) zdaniem powinna robić firma, by być uważana za etyczną?
  *
  • Brać pod uwagę dobro pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego
  • Być uczciwa
  • Organizować akcje charytatywne
  • Regularnie płacić podatki
  • Przestrzegać prawa
 • Jakie są według Pana(i) główne powody łamania zasad etycznych w biznesie?
  *
  • Ostra konkurencja
  • Złe przepisy prawne (luki prawne, zbyt pobłażliwe prawo)
  • Przyzwyczajenie ludzi do korupcji
  • Brak pozytywnych wzorców
  • Brak sprzeciwu społeczeństwa
  • Zbyt małe nagłośnienie nieuczciwego postępowania firm w mediach
  • Chęć osiągnięcia łatwego i szybkiego zysku
 • Która z opinii jest Panu(i) bliższa?
  *
  • Konkurencja zmusza firmy do łamania zasad etycznych
  • Konkurencja wymusza na firmach postępowanie etyczne
  • Trudno powiedzieć
 • Jak Pan(i) sądzi, którą koncepcję stosuje się do uzyskania zysku?
  *
  • Zysk za wszelką cenę
  • Zysk osiągany zgodnie z prawem i zasadami etycznymi
  • Cele społecznie są tak samo ważne jak zysk
 • Czy w Pana(i) firmie istnieje kodeks etyczny?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy w Pana(i) firmie występuje zjawisko korupcji ?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy wręczanie łapówki w wyjątkowych sytuacjach jest etycznie uzasadnione?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy w Pana(i) firmie stosuje się mobbing?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jakie zachowania nieetyczne występują w Pana(i)firmie?
  *
  • Dyskryminacja
  • Lobbing
  • Dumping
  • Zmowa cenowa
  • Nepotyzm
  • Nie wiem

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl