ankiety online

Polityka azylowa i imigracyjna

Ankieta

Ankieta została zakończona.

 • Pani/a wiek.
  • >20
  • 21-40
  • 40<
 • Pani/a miejsce zamieszkania.
  • miasto
  • wieś
 • Pani/a wykształcenie.
  • podstawowe
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe
 • Wybierz płeć.
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Czy znajduje się w Pana/i otoczeniu imigrant, bądź osoba posiadająca status uchodźcy z krajów spoza UE?
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak to jakiej narodowości?
 • Czy obywatele państw trzecich mają zbyt łatwy dostęp do państw członkowich UE?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy czuje się Pan/i bezpieczny wiedząc, że wokół znajdują się obywatele państw trzecich ?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jeśli czuje Pan/i zagrożenie to z jakiego powodu?
 • Czy spotkał się Pan/i z agresją ze strony obywateli państw trzecich?
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak to jakiego typu była to agresja?
 • Czy spotkał się Pan/i z agresją obywateli Pana/i kraju wobec obywateli państw trzecich?
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak to jakiego typu była to agresja?
 • Czy imigranci wpływają w znaczący sposób na sytuację rynku pracy? Uzasadnij odpowiedź.
 • Czy uważa Pan/i, że imigranci zwiększają ryzyko przenoszonych chorób? Uzasadnij odpowiedź.
 • Czy kieruje się Pan/i stereotypami na temat konkretnych obywateli państw trzecich? (np. arab=terrorysta-zamachowiec). Odpowiedź uzasadnij.
 • Czy Pana/i zdaniem organy UE podejmują odpowiednie kroki w przypadku obywateli państw trzecich stanowiących zagrożenie?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy Pana/i zdaniem przepisy dotyczące udzielania statusu uchodźcy badź azylu powinny się zmienić? Jeśli tak to uzasadnij dlaczego.

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl