ankiety

Kwestionariusz ankiety

Szanowni Państwo, Proszę uprzejmie o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi pomogą mi w napisaniu pracy magisterskiej. Instrukcja Przed wypełnieniem ankiety proszę o jej uważne przeczytanie. Odpowiadając na kolejne pytania, należy spośród podanych odpowiedzi wybrać odpowiedź(i) zgodną(e) z osobistymi poglądami i zaznaczyć krzyżykiem lub wpisać treść odpowiedzi we właściwym miejscu. Proszę nie odpowiadać na pytania, które Państwa nie dotyczą. Serdecznie dziękuję za szczere i uważne wypełnienie całej ankiety oraz za poświęcony czas.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • a) Kobieta
  • b) Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • a) 18 – 25
  • b) 26 – 35
  • c) 36 – 45
  • d) powyżej 45
 • Jakie wykształcenie posiadali Twoi rodzice? (Zaznacz dwie odpowiedzi: jedna dla wykształcenia matki, a druga dla wykształcenia ojca)
  *
  • a) podstawowe
  • b) zawodowe
  • c) średnie
  • d) wyższe
 • Jaki typ prezentowała Twoja rodzina? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  *
  • a) Rodzina niepełna (brak jednego rodzica)
  • b) Rodzina pełna (oboje rodziców)
  • e) Rodzina zrekonstruowana (powstała z ponownego zawarcia związku małżeńskiego lub konkubinatu)
 • Kto sprawował władzę w rodzinie?
  • a) Ojciec
  • b) Matka
  • c) Inna
 • Czy posiadasz rodzeństwo?
  *
  • a) Nie
  • b) Jedno
  • c) Dwoje
  • d) Troje lub więcej
 • Kto w Twojej rodzinie nadużywał alkoholu?
  *
  • a) Matka
  • b) Ojciec
  • c) Oboje rodziców
  • d) Inne
 • Która z niżej wymienionych charakterystyk najlepiej opisuję Twoją postawę z dzieciństwa:
  • a) Dziecko próbujące zastąpić uzależnionego w ważnych zadaniach domowych, wspierające resztę członków rodziny. Wyznająca zasadę: „kto da radę jak nie
  • b) Dziecko urocze, starające się rozładować napięcia, rozśmieszyć. Śmiechem reagujące na wszystkie trudne sytuacje, zarówno wtedy gdy jest przerażone.
  • c) Dziecko wycofane z życia rodzinnego, starające się być jak najbardziej niezauważalne, nie sprawiające problemów wychowawczych.
  • d) Dziecko empatyczne, starające się wnikać w świat osoby uzależnionej i ratować ją lub przynajmniej redukować negatywne skutki picia.
  • e) Dziecko zbuntowane, sprawiające kłopoty w domu i w szkole, mające problemy z kontrolowaniem emocji. Często wiążące się z grupami.
 • Z kim miałeś(aś) lepszy kontakt emocjonalny w domu?
  *
  • a) Z mamą
  • b) Z tatą
  • c) Z obojgiem rodziców
  • d) Z żadnym z rodziców
  • e) Z Bratem
  • f) Z Siostrą
  • g) Trudno powiedzieć
 • Czy obecnie żyjesz w odrębnym od swojej rodziny pierwotnej gospodarstwie domowym?
  *
  • a) Tak
  • b) Nie
 • Jak często odwiedzasz swoich rodziców?
  • a) kilka razy w tygodniu
  • b) raz w tygodniu
  • c) kilka razy w miesiącu
  • d) raz w miesiącu
  • e) kilka razy w roku
  • f) raz w roku
  • g) wogóle
 • Czy w Twoim domu dochodziło do awantur? (Jeśli wogóle, to przejdź do pyt. 15)
  • a) Bardzo często
  • b) Często
  • c) Czasami
  • d) Rzadko
 • Co zazwyczaj było powodem tych awantur?
 • Czy w trakcie awantur dochodziło do agresji fizycznej wobec członków rodziny?
  • a) Bardzo często
  • b) Często
  • c) Czasami
  • d) Rzadko
  • e) Nigdy
 • Czy w szkole podstawowej miałeś/aś problemy w nauce? (Jeśli nie, przejdź do pyt. 17)
  *
  • a) Tak
  • b) Nie
 • Podaj dwa przedmioty, których nauka sprawiała ci trudności:
 • Wykształcenie
  *
  • a) podstawowe
  • b) zawodowe
  • c) średnie
  • c) wyższe
 • Czy jesteś aktywny zawodowo?
  *
  • a) Tak
  • b) Nie
 • Czy uważasz się za osobę towarzyską i łatwo nawiązującą kontakty?
  *
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
 • Jakie wartości w życiu są dla Ciebie najważniejsze? (Wybierz trzy))
  *
  • a) Miłość
  • b) Przyjaźń
  • c) Kariera
  • d) Pieniądze
  • e) Rodzina
  • f) Ojczyzna
  • g) Wiara
  • h) Zdrowie
 • Czy w Twoim życiu są osoby, które uznajesz za przyjaciół?
  *
  • a) Tak, mam kilku przyjaciół
  • b) Tak, mam jednego przyjaciela
  • c) Nie, nie udało mi się nikogo takiego poznać
  • d) Nie, nie uznaję słowa „przyjaźń”
 • Czy uważasz, że jesteś lubiany(a) w pracy?
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
 • Czy utrzymujesz kontakty poza pracą ze współpracownikami?
  • a) Tak
  • b) Nie
 • Czy czujesz się spełniony(a) zawodowo?
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
 • Czy posiadasz partnera?
  *
  • a) Tak
  • b) Nie
 • Stan cywilny
  *
  • a) Panna/kawaler
  • b) Mężatka/żonaty
  • c) Rozwódka/rozwodnik
  • d) Wdowa / wdowiec
 • Czy posiadasz dzieci?
  *
  • a) Nie
  • b) Jedno
  • c) Dwoje
  • d) Troje
  • e) Czworo
  • f) Więcej
 • W jakim byłeś(aś) przedziale wiekowym, gdy narodziło się Twoje pierwsze dziecko?
  • a) 18 – 24
  • b) 25 – 32
  • c) 33 – 40
  • d) 40 i więcej
 • Jaki typ rodziny tworzycie?
  • e) Rodzina niepełna (brak jednego rodzica)
  • f) Rodzina pełna (oboje rodziców)
  • i) Rodzina zrekonstruowana (powstała z ponownego zawarcia związku małżeńskiego lub konkubinatu)
 • Jakie style wychowania preferujesz?
  • a)Autokratyczny–dominacja wychowawcy, podporządkowanie wychowanka, metody bezpośrednie – nagroda i kara, surowy nadzór.
  • b)Liberalny–pozostawienie dziecku całkowitej swobody zamiast obowiązków i norm zachowania, bierna postawa rodziców.
  • c)Demokratyczny–dopuszczenie dziecka do współdziałania w życiu rodziny, podejmowanie decyzji wraz z rodzicami i innymi członkami rodziny.

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl