ankieta online

Stres i wypalenie zawodowe u nauczycieli

Szanowni Państwo, Celem poniższej ankiety jest zebranie informacji na temat stresu i wypalenia zawodowego u nauczycieli. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. Proszę o uważne przeczytanie pytań i wybranie wybranych odpowiedzi. Z góry dziękuję za udział w badaniu.
 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • meżczyzna
 • Staż pracy w zawodzie nauczyciela:
  *
  • do 5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-15 lat
  • 16-25 lat
  • 26-30 lat
  • powyżej 30 lat
 • Stan cywilny:
  *
  • panna/kawaler
  • zameżna/zamężny
  • rozwiedziona/rozwiedziony
  • wdowa/wdowiec
 • Wiek:
  *
  • 25-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • powyżej 50 lat
 • Kwalifikacje zawodowe:
  *
  • tytuł licencjata
  • tytuł magistra
  • stopień doktora
 • Stopień awansu zawodowego:
  *
  • nauczyciel stażysta
  • nauczyciel kontraktowy
  • nauczyciel mianowany
  • nauczyciel dyplomowy
 • Rodzaj szkoły:
  *
  • Państwowa Szkoła Podstawowa
  • Państwowe Gimnazjum
  • Państwowa Szkoła Ponadgimnazjalna
  • Prywatna Szkoła Podstawowa
  • Prywatne Gimnazjum
  • Prywatna Szkoła Ponadgimnazjalna
  • Prywatna Szkoła Językowa
 • Miejsce pracy:
  *
  • wieś
  • mała miejscowość
  • miasto
 • Co skłoniło Pana/Panią do podjęcia zawodu nauczyciela:
  *
  • chęć realizowania siebie jako nauczyciel
  • chęć bycia potrzebnym
  • przypadek
  • zamiłowanie
  • prestiż zawodu
  • inne...
 • Lubię być nauczycielem w obecnej szkole:
  *
  • tak
  • nie
 • Uczniowie uważają, że jestem dobrym nauczycielem:
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Regularnie przeznaczam trochę swojego wolnego czasu na samodoskonalenie, np. poprzez czytanie czasopism zawodowych, uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach
  *
  • tak
  • nie
 • Dyrekcja szkoły sprawiedliwie traktuje nauczycieli
  *
  • tak
  • nie
 • Czy uważa Pani/Pan zawód nauczyciela za stresujący?
  *
  • tak
  • nie
 • Ile jest uczniów ( średnio) podczas Pani/Pana zajęć klasą?
  *
 • Czy zna Pani/Pan syndrom wypalenia zawodowego?
  *
  • tak
  • nie
 • Codzienna praca z uczniami jest dla mnie nadmiernie obciążająca:
  *
  • nigdy
  • rzadko
  • czasami
  • często
 • Obawiam się, ze praca powoduje u mnie stan zobojętnienia:
  *
  • tak
  • nie
 • Czuję się zmęczona/zmęćzony, gdy wstaję rano i jestem zmuszona/zmuszony zmierzyć się z kolejnym dniem w pracy
  *
  • nigdy
  • rzadko
  • czasami
  • często
 • Moja praca powoduje, że czuję się emocjonalnie wyczerpana/wyczerpany:
  *
  • nigdy
  • rzadko
  • czasami
  • często
 • Jakie wydarzenia najbardziej powodują stres w pacy?
  *
  • brak czasu na rozwiązywanie problemów uczniów
  • konieczność uczenia w zatłoczonych klasach
  • ogólny brak środków dydaktycznych
  • zmiany w zasadach i procedurach
  • konferencje, spotkania
  • zebrania z rodzicami
  • złe zachowania uczniów
  • ocenianie
  • za dużo obowiązków
  • duża liczba godzin pracy
  • nieadekwatne zarobki
  • zbyt duże wymagania
  • inne
 • Czuję się sfrustrowana/sfrustrowany ucząc się niezmotywowanych uczniów:
  *
  • tak
  • nie
 • Czy uważa Pni/Pan, że cierpi na wypalenie zawodowe?
  *
  • nie
  • tak, odrobinę
  • tak, bardzo
 • Z łatwością potrafię zrozumieć odczucia i przekonania swoich uczniów:
  *
  • tak
  • nie
 • Który z wymienionych dolegliwości odczuwa Pani/Pan najczęściej?
  *
  • bezsenność
  • ból głowy
  • ból kręgosłupa
  • napięcie mięśni
  • zmęczenie
  • frustracja
  • utrata zapału
  • obniżony nastrój
  • agresja, irytacja
  • pojawiające się kryzysy: rodzinne, małżeńskie, przyjacielskie
  • żadne z wymienionych
  • inne
 • Czy towarzyszy Pani/Panu wyczerpanie i zmęczenie psychiczne po zakończeniu pracy?
  *
  • często
  • czasami
  • rzadko
  • nigdy
 • Proszę wymienić co Panią/Pana najbardziej denerwuje w zachowaniu uczniów.
  *
 • Gdzie najczęściej szuka Pani/Pan pomocy w przypadku wystąpienia problemów zawodowych?
  *
  • u przełożonych
  • u współpracowników
  • u rodziny
  • u przyjaciół
  • u specjalisty
  • nie szukam pomocy
 • Jakie stosuje Pani/Pan techniki eliminujące stres?
  *
  • Podnoszę kwalifikacje zawodowe
  • utrzymuję kontakty towarzyskie
  • mam hobby
  • uczęszczam na kursy interpersonalne
  • alkohol poprawia moje samopoczucie
  • korzystam z pomocy psychologa
  • słucham muzyki
  • regularne ćwiczenia fizyczne
  • nadużywam leków
  • inne
 • Planuję kontynuować pracę w zawodzie nauczyciela:
  *
  • tak
  • nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl