ankiety

Motywacja handlowców

Nazywam się Marcin Sokołowski, jestem studentom Wyższej Szkoła Zarządzania The Polish Open University w Krakowie i zbieram materiały do pracy dyplomowej. Zachęcam wszystkich do wypełnienia ankiety, co pomoże mi zakończyć pisanie pracy i wyciągnąć z odpowiedzi odpowiednie wnioski. Ankieta jest anonimowa i liczę pomoc i szczere odpowiedzi na zadanie pytania.

Ankieta została zakończona.

 • Proszę zaznaczyć formy motywacji finansowej stosowane w Pana/Pani firmie.
  *
  • premie miesięczne
  • premie kwartalne  
  • premie roczne  
  • nagrody dla pracownika m-ca, kwartału, roku  
  • podstawa wynagrodzenia (pensja)
  • inne, jakie?
 • Od czego zależy uzyskanie nagrody (premii) w Pana/Pani miejscu pracy?
  *
  • od jakości wykonywanej pracy
  • od stopnia zaangażowania
  • od realizacji planu sprzedaży
  • od szczęścia  
  • od uznania przełożonego
  • w moim miejscu pracy nagrody nie są przyznawane
 • Jakie czynniki wpływają na podwyższenie Pana/Pani motywacji? (Proszę o zaznaczenie 3 najważniejszych odpowiedzi)
  *
  • wysokość wynagrodzenia  
  • premia  
  • możliwość awansu  
  • udział w szkoleniach  
  • samodzielność w wykonywaniu zadań  
  • poczucie samorealizacji i rozwoju  
  • poczucie uzyskiwania osiągnięć  
  • możliwość wykorzystania własnych uzdolnień  
  • kary za niewykonanie planu sprzedaży
  • zagrożenie utratą pracy
  • inne, jakie?
 • Czy uważa Pani/Pan, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska i kwalifikacji?
  *
  • zdecydowanie TAK
  • raczej TAK
  • raczej NIE
  • zdecydowanie NIE
  • trudno powiedzieć
 • Proszę zaznaczyć systemy motywacji pozafinansowej stosowane w Pana/Pani firmie.
  *
  • samochód służbowy  
  • dodatkowa (prywatna) opieka medyczna
  • szkolenia w firmach zewnętrznych
  • awans
  • dofinansowanie nauki języków obcych  
  • pożyczki pracownicze  
  • publiczna pochwała, dyplom  
  • dofinansowanie kosztów nauki na studiach
  • karnety na basen, siłownię  
  • wycieczki zagraniczne, krajowe  
  • wyjazdy integracyjne  
  • coaching
  • nie ma żadnych takich sposobów motywowania
  • inne jakie?
 • Który rodzaj motywacji pozafinansowej (z poprzedniego pytania lub inny) uważa Pan/Pani za najbardziej skuteczny w podnoszeniu poziomu motywacji i dlaczego?
  *
 • Jak ocenia Pan/Panii częstotliwość organizowania imprez firmowych?
  *
  • jest ich za dużo
  • jest ich tyle, ile trzeba
  • jest ich za mało
  • nie ma wcale imprez firmowych
  • trudno mi ocenić
 • W jakim stopniu poniższe czynniki motywują Panią/Pana do pracy? (proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej) 1/2
  *
  1 2 3 4
  publiczna pochwała
  możliwość korzystania ze szkoleń
  atrakcyjny pakiet socjalny
  praca w znanej firmie
  5
 • W jakim stopniu poniższe czynniki motywują Panią/Pana do pracy? (proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej) 2/2
  *
  1 2 3 4
  dobre wynagrodzenie
  brak stałego wynagrodzenia
  dobra atmosfera w pracy
  możliwość rozwoju zawodowego
  5
 • Czy Pana/Pani przełożony stara się Pana/Panią motywować do pracy, np.: poprzez rozmowę?
  *
  • tak, często
  • czasami
  • rzadko, nigdy
 • Czy w Pana/Pani miejscu pracy są stosowane kary?
  *
  • tak
  • nie
 • Jaką rolę pełnią Pana/Pani zdaniem kary stosowane w miejscu pracy?
  *
  • mobilizują do pracy
  • zniechęcają do pracy
  • nie mają na mnie żadnego wpływu
 • Co Pana/Panią najbardziej demotywuje w pracy?
  *
  • brak zainteresowania moją pracą przełożonych  
  • wysokość wynagrodzenia  
  • zła komunikacja między osobami, działami
  • kary za brak realizacji celów
  • brak perspektyw awansu i rozwoju
  • brak podstawy wynagrodzenia
  • inne (jakie?)
 • Jaki Pana/Pani zdaniem jest stopień trudności wyznaczonych Panu/Pani celów?
  *
  • bardzo wysoki
  • wysoki  
  • odpowiedni
  • niski
  • nie znam dokładnie celów wyznaczonych przez przełożonego
 • Czy w Pana/Pani mniemaniu jest Pan/Pani osobą silnie zmotywowaną do pracy?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Czy rozważał lub rozważa Pan/Pani możliwość odejścia z firmy?
  *
  • nie rozważałem/łam i nie rozważam odejścia z firmy  
  • kiedyś rozważałem/łam odejście, ale teraz już nie
  • rozważam, ale nie podjąłem/podjęłam żadnych działań związanych z odejściem
  • podejmuję pewne działania, ale nie jestem jeszcze zdecydowany/a odejść
  • podejmuję pewne działania i jestem zdecydowany/a odejść  
 • Jak ocenia Pan/Pani skuteczność systemu motywacyjnego w Pana/Pani firmie?
  *
  słaba średnia wysoka bardzo wysoka
  skuteczność systemu motywacyjnego
 • Płeć
  *
  kobieta mężczyzna
  płeć
 • Wiek
  *
  do 20 lat 21-30 31-35 35-40
  wiek
  powyżej 40 lat
 • Staż pracy w obecnej firmie
  *
  do 1 roku 1-2 lat 2-3 lat więcej niż 3 lata
  lata
 • Wykształcenie
  *
  zasadnicze zawodowe średnie wyższe (w toku) wyższe
  wykształcenie
 • Dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Życzę szczęśliwego dnia.

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl