ankiety

STOMIA - JAKOŚĆ ŻYCIA

STOMIA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Ankieta została zakończona.

 • Jak często doświadczał(a) Pani/Pan negatywnych uczuć takich jak przygnębienie, rozpacz, lęk, depresja?
  • nigdy
  • rzadko
  • często
  • bardzo często
  • zawsze
 • Jak bardzo jest Pani/Pan zadowolony z placówek służby zdrowia?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • jest Pan/Pani zadowolony ze swoich warunków mieszkaniowych?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • Czy jest Pani/Pan zadowolony z oparcia, wsparcia, jakie dostaje Pani/Pan od swoich przyjaciół?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • Czy jest Pani/Pan zadowolony ze swojego życia intymnego?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • Czy jest Pani/Pan zadowolony ze swoich osobistych relacji z ludźmi?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • Czy jest Pani/Pan zadowolony z siebie?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony ze swojej zdolności (gotowości) do pracy?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony ze swojej wydolności w życiu codziennym?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • Czy jest Pani/Pan zadowolony ze swojego snu?
  • bardzo niezadowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • Jak odnajduje się Pani/Pan w sytuacji, w której się Pani/Pan znajduje?
  • bardzo źle
  • źle
  • ani dobrze ani źle
  • dobrze
  • bardzo dobrze
 • W jakim zakresie Pani/Pan ma sposobność realizować swoje zainteresowania?
  • wcale
  • nieco
  • umiarkowanie
  • przeważnie
  • w pełni
 • Czy ma Pani/Pan wystarczająco dużo pieniędzy na swoje potrzeby?
  • wcale
  • nieco
  • umiarkowanie
  • przeważnie
  • w pełni
 • Czy jest Pani/Pan w stanie zaakceptować swój wygląd (fizyczny)?
  • wcale
  • nieco
  • umiarkowanie
  • przeważnie
  • w pełni
 • Czy ma Pani/Pan wystarczająco energii w codziennym życiu?
  • wcale
  • nieco
  • umiarkowanie
  • przeważnie
  • w pełni
 • W jakim stopniu Pani/Pana otoczenie sprzyja zdrowiu?
  • wcale
  • nieco
  • średnio
  • dość dobrze
  • bardzo dobrze
 • Jak bezpiecznie czuje się Pani/Pan w swoim codziennym życiu?
  • wcale
  • nieco
  • średnio
  • dość dobrze
  • bardzo dobrze
 • Czy dobrze koncentruje Pani/Pan uwagę?
  • wcale
  • nieco
  • średnio
  • dość dobrze
  • bardzo dobrze
 • W jakim stopniu ocenia Pani/Pan, że Pani/Pana życie ma sens?
  • wcale
  • nieco
  • średnio
  • w dużym stopniu
  • w bardzo dużym stopniu
 • Ile ma Pani/Pan radości w życiu?
  • wcale
  • nieco
  • średnio
  • w dużym stopniu
  • w bardzo dużym stopniu
 • W jakim stopniu potrzebuje Pani/Pan leczenia medycznego do codziennego funkcjonowania?
  • wcale
  • nieco
  • średnio
  • w dużym stopniu
  • w bardzo dużym stopniu
 • Jak bardzo ból fizyczny przeszkadzał Pani/Panu robić to, co powinien?
  • wcale
  • nieco
  • śednio
  • w dużym stopniu
  • w bardzo dużym stopniu
 • Czy jest Pani/Pan zadowolony ze swojego zdrowia?
  • bardzo niezdowolony
  • niezadowolony
  • ani zadowolony ani niezadowolony
  • zadowolony
  • bardzo zadowolony
 • Jaka jest Pani/Pana jakość życia?
  • bardzo zła
  • zła
  • ani dobra ani zła
  • dobra
  • bardzo dobra
 • Płeć:
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek:
  • 20-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-60
  • powyżej 60
 • Wykształcenie
  • podstawowe
  • zawdowe
  • średnie
  • wyższe
 • stan cywilny
  • panna
  • kawaler
  • mężatka
  • żonaty
  • rozwódka
  • rozwodnik
  • wdowa
  • wdowiec
 • Miejsce zamieszkania
  • miasto
  • wieś

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl