ankiety online

Badanie poziomu zaangażowania obywateli w akcje społeczne

Witam serdecznie, chciałabym zaprosić Pana/Panią do udziału w ankiecie, która ma na celu zbadanie poziomu zaangażowania obywateli w akcje/kampanie o charakterze społecznym. Jestem studentką III roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a przeprowadzenie tego badania jest konieczne do napisania pracy licencjackiej. Ankieta jest w pełni anonimowa. Dziękuję za jej rzetelne wypełnienie.
 • Czy przekazał Pan/i kiedykolwiek pieniądze w celu wsparcia inicjatywy charytatywnej:
  • Tak
  • Nie
 • Jak często wspiera Pan/i takie akcje:
  • 1 – 2 razy na miesiąc
  • Raz na kilka miesięcy
  • Raz na rok
  • Okazjonalnie
 • Jakie są powody, które sprawiają, że Pan/i angażuje się w akcje społeczne: (można zaznaczyć max 2 odpowiedzi)
  • Poczucie społecznej odpowiedzialności
  • Wewnętrzna potrzeba pomocy innym
  • Robią to znajomi, więc i ja
  • Inni oceniają mnie pozytywnie gdy biorę udział w takich przedsięwzięciach
  • Kiedyś sam potrzebowałem/am pomocy, teraz chcę się odwdzięczyć
  • Nie mogę poświęcić swojego czasu na wolontariat ale mogę wspomóc finansowo takie akcje
  • Impulsywna decyzja o przyłączeniu się do akcji
 • W jaki sposób najczęściej angażuje się Pan/i w działalność o charakterze społecznym: (można zaznaczyć max 2 odpowiedzi)
  • Przekazuję środki pieniężne
  • Oddaję potrzebującym moje używane ubrania/meble/ sprzęt AGD/ książki
  • Pomagam bezpośrednio poprzez wolontariat
  • Gdy są organizowane kiermasze z których zarobione pieniądze są przekazywane na dany cel to staram się dokonać na nich zakupu
  • Przekazuję 1% od podatku w rozliczeniu rocznym
 • Czy obdarza Pan/i większym zaufaniem przedsiębiorstwa, które angażują się społecznie:
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli zaznaczył/a Pan/i w poprzednim pytaniu odp. Tak, proszę napisać dlaczego:
 • Które z elementów akcji społecznej organizowanej przez firmę są dla Pana/i istotne i powodują, że Pan/i angażuje się w takie działanie: (można zaznaczyć max 2 odpowiedzi)
  • Patronat akcji, np. osoba publiczna,
  • Tematyka akcji
  • Przedstawienie dokumentów potwierdzających cel i wiarygodność akcji
  • Znana organizacja/ fundacja która uzyskane środki odpowiednio wykorzysta
 • Jaka tematyka działań społecznych najbardziej pobudza Pana/ią do włączenia się w akcję społeczną:
  • Ochrona środowiska, ekologia
  • Zdrowie
  • Problem ubóstwa
  • Znęcanie się nad zwierzętami
  • Patologie rodzinne
  • Uzależnienia
  • Dzieci
 • Czy jeśli są organizowane akcje przez przedsiębiorstwa mające na celu wsparcie danego celu charytatywnego to włącza się Pan/i w taką akcję:
  • Tak
  • Nie
 • Czy kupując dany produkt kieruje się Pan/i faktem, iż poprzez taki zakup wspiera Pan/i konkretną akcję charytatywną:
  • Tak
  • Nie
 • Czy mając do wyboru dwa produkty o podobnej jakości, byłby/byłaby Pan/i gotowy/a zapłacić więcej, jeśli będzie podana informacja, iż z sumy zapłaconej za droższy produkt będzie odliczony dany procent i przekazany na cel charytatywny:
  • Tak
  • Nie
 • Czy zna Pan/i bądź słyszał/a o: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • Marketingu społecznym
  • Marketingu zaangażowanym społecznie
  • Społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Znam wszystkie te zagadnienia
  • W ogóle nie słyszałem/am takich pojęć (proszę przejść do pytania nr. 14)
 • Czy może Pan/i wymienić i przyporządkować akcje społeczne z zakresu wyżej wymienionych zagadnień:
 • Co według Pana/i jest głównym powodem zaangażowania się przedsiębiorstw w akcje społeczne/ charytatywne: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • Spełnianie swego społecznego obowiązku pomocy innym
  • Nagłośnienie istniejących problemów społecznych
  • Budowa pozytywnego wizerunku firmy w oczach społeczeństwa i zwiększenie zysków
  • Firma traktuje takie działania jako formę reklamy
  • Zdobycie zaufania różnych potencjalnych partnerów biznesowych
  • Zwiększenie zainteresowania mediów działalnością danej firmy
  • Przyciągnięcie nowych nabywców oraz umocnienie więzi z dotychczasowymi klientami
 • Jakie według Pana/i występują zagrożenia podczas zaangażowanie się przedsiębiorstw w działania o charakterze społecznym : (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • Firma angażuje się w takie działania, jedynie w celu kreowania swojego pozytywnego wizerunku
  • Głównym celem takich działań jest zwiększenie osiąganego zysku
  • Wzbudzenie empatii wśród potencjalnych nowych klientów i wykorzystanie tego jako zachęty do współpracy
  • Środki, które zostaną uzbierane przez przedsiębiorstwo nie trafią na szczytny cel wcale bądź nie w pełnej kwocie
  • Osoba zgłaszająca się o pomoc do przedsiębiorstwa ma nieszczere intencje, chce wyłudzić pieniądze, a firma nie jest tego świadoma
 • Czy słyszał Pan/i o przeprowadzonych inicjatywach takich jak:
  • Podaruj Dzieciom Słońce
  • Pajacyk
  • Prawdziwe Piękno Dove
  • Walkathlon ECCO
  • Podziel się posiłkiem
  • Warto jest pomagać
  • Karmimy psiaki
  • Okruszek
  • Szlachetna Paczka
  • Świąteczna orkiestra
  • Pola Nadziei
 • Czy brał/a Pan/i udział w którejś z wymienionych inicjatyw? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • Podaruj Dzieciom Słońce
  • Pajacyk
  • Prawdziwe Piękno Dove
  • Walkathlon ECCO
  • Podziel się posiłkiem
  • Warto jest pomagać
  • Karmimy psiaki
  • Okruszek
  • Szlachetna Paczka
  • Świąteczna Orkiestra
  • Pola Nadziei
 • Które wg Pana/i akcje przynoszą najwięcej korzyści: (można zaznaczyć 3 odpowiedzi)
  • Podaruj Dzieciom Słońce
  • Pajacyk
  • Prawdziwe Piękno Dove
  • Walkathlon ECCO
  • Podziel się posiłkiem
  • Warto jest pomagać
  • Karmimy psiaki
  • Okruszek
  • Szlachetna Paczka
  • Świąteczna Orkiestra
  • Pola Nadziei
 • Proszę wskazać swój przedział wiekowy:
  • Do 20 lat
  • 21 - 30 lat
  • 31 - 40 lat
  • 41 - 50 lat
  • 51 - 60 lat
  • Powyżej 60 lat
 • Proszę wybrać płeć:
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Proszę wskazać wykształcenie:
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Proszę wskazać miejsce zamieszkania:
  • Miasto
  • Wieś
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl