ankiety online

Mobbing w systemie oświaty

 • W jakim wieku jesteś?
  • 20-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50 i powyżej
 • Jaka jest Twoja płeć?
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Jaki jest Twój staż pracy?
  • 1-5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-19 lat
  • 20-29 lat
  • 30 i powyżej
 • Jaki jest stopień Twojego awansu zawodowego?
  • Stażysta
  • Kontraktowy
  • Mianowany
  • Dyplomowany
 • Czy jesteś obciążany zadaniami w większym wymiarze niż inni pracownicy bądź przeciwnie, nie masz powierzanych żadnych zadań?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Odnosisz wrażenie, że Dyrektor "czepia się" tylko Ciebie?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Byłeś/łaś szantażowany/a poprzez zamknięcie drogi awansu?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Otrzymujesz zadania, które przewyższają Twoje możliwości?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy czujesz się pomijany/a przy rozdawaniu nagród lub wyróżnień?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy byłeś/łaś zastraszany/a przed składaniem skarg na kolegów?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy jesteś na forum, w obecności innych pracowników krytykowany bądź poniżany przez Dyrektora?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy zastraszano Cię zwolnieniem z pracy mimo, że nie było ku temu powodów?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy zmuszano Cię do donoszenia na kolegów?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy wmawiano Ci niezrównoważenie lub chorobę psychiczną?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy atmosfera w pracy jest dla Ciebie większym obciążeniem psychicznym niż praca sama w sobie?
  • Tak
  • Nie
 • Zaznacz, które z poniższych konsekwencji mobbingu dotknęły Ciebie
  • Przestałe/łam porozumiewać się z innymi
  • Straciłem/łam pracę
  • Pogorszyło się moje zdrowie psychiczne
  • Pogorszyło się moje zdrowie fizyczne
  • Moja pozycja wśród kolegów wzrosła
  • Moja pozycja wśród kolegów zmalała
  • Moja reputacja została zniszczona
 • Które z poniższych objawów zauważyłeś/łaś u siebie?
  • Depresja
  • Problemy ze snem
  • Złe nastawienie do otoczenia
  • Zwiększenie chęci walki
 • Czy zwróciłeś/łaś się gdzieś po pomoc?
  • Tak
  • Nie
 • Do kogo?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl