ankieta

Ankieta dotycząca endoprotez stawu kolanowego i biodrowego.

Nazywam się Karolina Knop jestem studentką Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej. Przygotowałam pracę magisterską na temat „Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z endoprotezą stawu kolanowego i biodrowego na przykładzie miasta Częstochowa”. Poniższa ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi udzielone w ankiecie posłużą mi wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. Zwracam się z prośbą o szczere odpowiedzi, które pozwolą mi na zebranie potrzebnych mi informacji do napisania pracy.
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
 • Waga
 • Wzrost
 • Miejsce zamieszkania
  • Miasto
  • Wieś
 • Status zawodowy
  • pracuje
  • bezrobotny
  • emeryt
  • rencista
  • student/uczeń
 • Miejsce wszczepienia endoprotezy
  • staw kolanowy
  • staw biodrowy
 • Przyczyna wszczepienia endoprotezy
  • zwyrodnienie stawu
  • uraz
  • osteoporoza
  • przeciążenie stawu
  • inne
 • Jakie problemy wystąpiły przed zabiegiem operacyjnym?
  • problemy z poruszaniem
  • dolegliwości bólowe
  • inne
 • Czy to jest pierwsza Pani/a endoproteza?
  • Tak
  • Nie
 • Kiedy została wszczepiona endoproteza?
  • poniżej roku
  • 1 -2 lata
  • 2 - 4 lata
  • powyżej 4 lat
 • Rodzaj endoprotezy ze względu na sposób mocowania.
  • endoproteza cementowa
  • endoproteza bezcementowa
  • endoproteza hybrydowa
  • nie wiem
 • Rodzaj endoprotezy ze względu na zakres wymiany stawu.
  • endoproteza całkowita
  • endoproteza częściowa
  • nie wiem
 • Jaki był stopień natężenia bólu przed operacją?
  • ból łagodny
  • ból umiarkowany
  • ból silny
  • ból nie do zniesienia
  • brak bólu
 • Czy występowała u Pani/a przed zabiegiem sztywność chorego stawu utrudniająca codzienne funkcjonowanie?
  • nie występowała
  • sztywność poranna
  • sztywność w ciągu reszty dnia
 • Czy występuje obecnie(po zabiegu) u Pani/a sztywność chorego stawu utrudniająca codzienne funkcjonowanie?
  • nie występowała
  • sztywność poranna
  • sztywność w ciągu reszty dnia
 • Jakie leczenie było stosowane przed zabiegiem wszczepienia endoprotezy?
  • farmakologiczne
  • rehabilitacyjne
  • sanatoryjne
 • Czy uczęszczał/a Pan/i na rehabilitację przedoperacyjną?
  • Tak
  • Nie
 • Czy korzystał/a Pani z kinezyterapii (masaże, ćwiczenia, mobilizacje) po zabiegu?
  • Tak
  • Nie
 • Z jakich zabiegów fizjoterapeutycznych korzystał/a Pan/i po zabiegu?
  • szyna
  • ćwiczenia w odciążeniu
  • mobilizacje
  • ćwiczenia prowadzone stawu kolanowego lub biodrowego
  • inne
  • z żadnych
 • Czy korzystał/a Pan/i z fizykoterapii po zabiegu?
  • Tak
  • Nie
 • Z jakich zabiegów fizykalnych korzystał/a Pan/i po zabiegu?
  • laser
  • ultradźwięki
  • pole magnetyczne
  • sollux
  • bioptron
  • inne
 • Czy wystąpiły u Pana/i powikłania pooperacyjne?
  • tak, potrzebna była ponowna operacja
  • tak, konieczny był wydłużony pobyt w szpitalu
  • tak, wystąpił silny ból, który ustał po zastosowaniu leków przeciwbólowych
  • nie doszło do żadnych powikłań
 • Jak ocenia Pan/i swoją sprawność fizyczną po zabiegu?
  • jest taka sama
  • uległa pogorszeniu się
  • uległa poprawie
  • zupełna sprawność
 • Jak ocenia Pan/i skalę bólu operowanego stawu po zabiegu wg Skali VAS.( Pacjent określa nasilenie bólu od 0 do 10. 0 - brak bólu – 10 – najsilniejszy, niewyobrażalny ból.)
 • Czy obecnie jest używany sprzęt ortopedyczny?
  • nie używam
  • 1 kula
  • 2 kule
  • balkonik
  • stosuje inną pomoc
 • Jak się Pan/i porusza po schodach?
  • bez problemu
  • z pomocą poręczy
  • korzystając ze sprzętów ortopedycznych
  • nie mogę chodzić po schodach
 • Czy odczuwa Pan/i ból lub wzmożoną męczliwość operowanego stawu po długotrwałym chodzeniu?
  • nigdy
  • rzadko
  • często
  • zawsze
 • Proszę wybrać jedno stwierdzenie najlepiej opisujące Pana/i chód.
  • chodzenie bez utykania
  • chodzenie z lekkim utykaniem
  • chodzenie z wyraźnym utykaniem
  • chodzenie za pomocą balkonika
  • chodzenie za pomocą 1 lub 2 kuli
  • mam duże problemy z chodzeniem
 • Jak ocenia Pan/i jakość swojego chodu po zabiegu?
  • bez zmian
  • poprawił się
  • pogorszył się
 • Jak Pan/i ocenia swój stan po usprawnianiu fizjoterapeutycznym?
  • uległ znacznej poprawie
  • dobrze
  • nic się nie poprawiło
  • jest gorzej
 • Czy otrzymał/a Pan/i wytyczne jak postępować po zabiegu wstawienia endoprotezy w czynnościach dnia codziennego dotyczące( można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
  • wysokości siedziska
  • mycia się i kąpieli
  • wchodzenia i schodzenia po schodach
  • zakazu wykonywania określonych ruchów
  • poprawnego siadania oraz wstawania z krzesła oraz z łózka
  • nie otrzymałem żadnych wytycznych
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl