ankiety

Atrakcyjność turystyczna miasta Karpacz

Jestem studentką uczelni Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zwracam się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankietowego, który dotyczy ruchu turystycznego, także opinii na temat walorów i bazy turystycznej w Karpaczu. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane przy pisaniu pracy licencjackiej. Dziękuje za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • Do 18
  • 19-24
  • 25-30
  • 31-50
  • powyżej 50
 • Wykształcenie
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Zawodowe
  • Wyższe
 • Status zawodowy
  • Bezrobotny
  • Uczeń lub student
  • Własna działalność gospodarcza
  • Pracownik fizyczny
  • Pracownik umysłowy
  • Kadra kierownicza
  • Emeryt lub rencista
 • Status materialny (dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym)
  • Poniżej 2100 PLN
  • Od 2100 do 4000 PLN
  • Od 4001 do 7500 PLN
  • Od 7501 do 10000 PLN
  • Powyżej 10000 PLN
 • Miejsce zamieszkania
  • miejscowość do 10 tys. mieszkańców
  • miejscowość od 10 do 50 tys. mieszkańców
  • miejscowość od 50 do 200 tys. mieszkańców
  • miejscowość od 200 do 500 tys. mieszkańców
 • Jak często bywa Pan/Pani w Karpaczu?
  • kilka razy w tygodniu
  • raz w tygodniu
  • kilka razy w miesiącu
  • raz na miesiąc
  • kilka razy do roku
  • raz lub dwa w roku
  • rzadziej niż raz w roku
 • O jakiej porze roku Pan/Pani najchętniej odwiedza Karpacz?
  • wiosną
  • latem
  • jesienią
  • zimą
 • Ile dni trwał Pana/Pani pobyt w Karpaczu?
  • 1 dzień bez noclegu
  • 2-3 dni
  • 4-5 dni
  • 6 i więcej dni
 • Gdzie się Pan/Pani zatrzymał?
  • W hotelu
  • W schronisku
  • W kwaterze prywatnej
  • Na campingu
  • u rodziny, znajomych
 • Jak Pan/Pani spędził/a wolny czas w regionie ? (Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  • spacer
  • wycieczki górskie
  • zwiedzanie zabytków
  • udział w imprezach kulturalnych
  • uprawianie sportów zimowych
  • wyjście do restauracji
 • Jak ocenia Pan/Pani ofertę turystyczną Karpacza?
  • Bardzo atrakcyjna
  • Raczej atrakcyjna
  • Raczej nieatrakcyjna
  • Bardzo nieatrakcyjna
 • Czy Pana/Pani zdaniem miasto Karpacz jest wystarczająco dostosowane do uprawiania sportów zimowych?
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Nie mam zdania ponieważ nie uprawiam sportów zimowych
 • Proszę podać miejsca lub obiekty, które zdaniem Pana/i są największą atrakcją miasta.
 • Oceń poniższe elementy infrastruktury turystycznej
  Bardzo dobrze Raczej dobrze Raczej źle Bardzo źle
  Baza noclegowa
  Baza gastronomiczna
  Dostępność komunikacyjna
  Parkingi
 • Czy Pani/Pana zdaniem Karpacz posiada dobry system oznakowań turystycznych?
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy formy promocji Karpacza jako miejsca atrakcyjnego turystycznie są zdaniem Pana /Pani wystarczające?
  • tak
  • nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl