ankiety online

Przemoc w rodzinie

Ankieta prowadzona w celach naukowych. Uzyskane z niej informacje zostaną wykorzystane do napisania pracy magisterskiej dotyczącej zjawiska przemocy domowej.

Ankieta została zakończona.

 • Czy wiesz, czym jest przemoc ?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy wiesz, czym jest przemoc w rodzinie?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie znasz rodzaje przemocy domowej? Wymień te, które znasz.
  *
 • Kto według Ciebie jest najczęściej ofiarą przemocy w rodzinie? (wybierz jedną odpowiedź)
  *
  • Dzieci
  • Kobiety
  • Mężczyźni
  • Osoby starsze
  • Osoby niepełnosprawne
 • Kto według Ciebie jest najczęściej sprawcą przemocy domowej ? (wybierz jedną odpowiedź)
  *
  • Dzieci
  • Kobiety
  • Mężczyźni
  • Osoby starsze
  • Osoby niepełnosprawne
 • Zaznacz, z którym stwierdzeniem zgadzasz się najbardziej (wybierz jedno, najtrafniejsze według Ciebie stwierdzenie).
  *
  • Przemoc w rodzinie to wstyd
  • Przemocy w rodzinie nie można ukrywać, trzeba takie sytuacje zgłaszać
  • Rodzice mają prawo bić swoje dzieci, jeśli te zrobiły coś złego
  • Przemoc w rodzinie jest przestępstwem
  • Sytuacje w rodzinie najlepiej rozwiązywać siłą
  • Jeśli ktoś jest w domu bity, to znaczy, że sobie na to zasłużył
 • Wskaż, jaka jest według Ciebie główna przyczyna przemocy w rodzinie (wybierz jedną odpowiedź)..
  *
  • Nadużywanie alkoholu i substancji odurzających przez członków rodziny
  • Trudna sytuacja materialna rodziny (niskie dochody, złe warunki lokalowe, bezrobocie członków rodziny)
  • Brak porozumienia i więzi emocjonalnych między członkami rodziny
  • Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem członków rodziny, tzw. „Odreagowywanie po”
 • W jakich rodzinach Twoim zdaniem najczęściej dochodzi do przemocy? (wybierz jedną odpowiedź).
  *
  • Dotkniętych ubóstwem
  • Z problemem alkoholowym
  • Wielodzietnych
  • Niepełnych
  • Z osobą niepełnosprawną
  • O wysokim statusie materialnym
 • Dlaczego ofiary przemocy domowej Twoim zdaniem nie szukają pomocy ze strony odpowiednich służb/instytucji? (wybierz najtrafniejsze odpowiedzi).
  *
  • Ze wstydu
  • Ze strachu przed sprawcą
  • Czują się winne i odpowiedzialne za sytuację
  • Nie znają procedur
  • Są zależne od sprawcy (ekonomicznie/psychicznie)
  • Nie wierzą w skuteczność podejmowanych przez nie działań
 • W jaki sposób zareagowałbyś/zareagowałabyś gdybyś wiedział/wiedziała, że w jakiejś rodzinie dochodzi do przemocy?(wybierz jedną odpowiedź)
  *
  • Próbuje jej zapobiec we własnym zakresie
  • Nic nie robię
  • Zgłaszam fakt właściwym instytucjom
 • Na pomoc których organizacji/instytucji, Twoim zdaniem może liczyć ofiara przemocy w rodzinie?
  *
 • Jak oceniasz skuteczność działań podejmowanych przez właściwe ku temu służby w zakresie walki z przemocą domową?
  *
  • Bardzo źle
  • Źle
  • Dostatecznie
  • Dobrze
  • Bardzo dobrze
  • Nie mam zdania
 • Czy oferta pomocy ze strony właściwych służb/instytucji ofiarom przemocy w rodzinie jest Twoim zdaniem wystarczająca?
  *
  • Nie
  • Raczej nie
  • Trudno powiedzieć
  • Raczej tak
  • Tak
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • poniżej 18 roku życia
  • 18 - 30
  • 31 - 40
  • powyżej 40 roku życia
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Wieś
  • Miasto poniżej 5 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 5 tys. mieszkańców

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl