ankiety online

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w zakresie komunikacji

Ankieta została stworzona, by w pełni dopasować szkolenie z komunikacji do potrzeb Waszej organizacji na poziomie grup pracowników. Proszę o ustosunkowanie się do pytań i szeroki zakres sugestii szkoleniowych w pytaniach otwartych.

Ankieta została zakończona.

  • Komunikacja wewnętrzna w Twoim miejscu pracy przede wszystkim: ...
    • odp 1 pełni funkcję przekazywania polecenia
    • odp 2 jest głównym źródłem informacji
    • odp 3 pomaga w zrozumieniu zaleconych zadań
    • odp 4 jest formą budowania relacji ze współpracownikami

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl