ankieta online

Literatura polsko-zydowska w szkole

Ankieta dotyczy nauczania podczas lekcji języka polskiego literatury polsko-żydowskiej. Kierowana jest do nauczycieli języka polskiego szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ankieta została zakończona.

 • Ile lat uczy Pan/Pani w szkole języka polskiego?
  *
 • Czy uczy Pan/Pani innego przedmiotu? Jeśli tak, to jakiego?
  *
 • Na jakim etapie edukacyjnym uczy Pan/Pani języka polskiego?
  *
  • szkoła gimnazjalna
  • szkoła ponadgimnazjalna
 • Czy na lekcjach języka polskiego opracowuje Pan/Pani tekst/teksty z zakresu literatury polsko-żydowskiej?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Proszę podać tytuły tekstów z zakresu literatury polsko-żydowskiej opracowywane przez Pana/Panią na lekcjach języka polskiego.
  *
 • Czy teksty z zakresu literatury polsko-żydowskiej są ważne w nauczaniu?
  *
  • ważne
  • tak samo jak inne
  • mniej ważne niż inne
  • nieważne
 • Czy odpowiadają Panu/Pani wskazane i proponowane w podstawie programowej nauczania języka polskiego teksty z zakresu literatury polsko-żydowskiej?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie teksty (inne lub dodatkowe niż w podstawie programowej) z zakresu literatury polsko-żydowskiej zaproponował/a by Pan/Pani do pracy na lekcjach języka polskiego?
 • Jakie konteksty według Pana/Pani są potrzebne przy omawianiu literatury polsko-żydowskiej?
  *
 • Jakie problemy porusza Pan/Pani przy omawianiu tych tekstów?
  *
 • Jak Pan/Pani ocenia zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji języka polskiego z tekstami poruszającymi tematy żydowskie (np. Holokaust)?
  *
  • mniejsze niż zwykle
  • bez różnicy
  • większe niż zwykle
 • Czy podczas pracy z tymi tekstami zauważa Pan/Pani wśród uczniów reakcje stereotypowe?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli odpowiedział/a Pan/Pani tak w pytaniu nr 9, to jakie?

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl