ankiety online

Rewitalizacja czerwonego szlaku w rezerwacie Gór Pieprzowy

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety na potrzeby przygotowania pracy inżynierskiej, o temacie ,,Rewitalizacja czerwonego szlaku w rezerwacie Gór Pieprzowych’’. Celem tego badania jest poznanie opinii Państwa na temat stanu szlaku w rezerwacie. Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie celom badawczym. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut, znajduje się w niej 11 pytań (w tym jedno otwarte) oraz 4 pytania metryczkowe.
 • Jak często odwiedza Pan/i rezerwat przyrody Góry Pieprzowe?
  *
  • kilka razy w roku
  • 2 razy w roku
  • raz w roku
  • rzadziej
 • W jakich porach roku najczęściej Pan/i przyjeżdża do rezerwat przyrody Góry Pieprzowe?
  *
  • wiosną (marzec-maj)
  • latem (czerwiec-sierpień)
  • jesienią (wrzesień-listopad)
  • zimą (grudzień-luty)
 • Czym jest dla Pana/i rezerwat przyrody Góry Pieprzowe? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  *
  • miejscem do obserwacji zagrożonych gatunków
  • obszarem chronionym
  • miejscem do spędzania czasu wolnego
  • miejscem do uprawiania różnych form turystyki
  • miejscem do uprawiania nordic walking
 • Skąd czerpał/a Pan/i informacje na temat Gór Pieprzowych? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  *
  • od rodziny, przyjaciół, znajomych
  • z własnych, poprzednich doświadczeń
  • z przewodników, map
  • z internetu
  • z biura informacji turystycznej
  • nie korzystałem/am wcale
 • Jakich elementów małej architektury brakuje według Pani/a wzdłuż szlaku czerwonego? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  *
  • ławki
  • tablice dydaktyczne
  • tablice gatunkowe
  • stojaki na rowery
  • kosze na śmieci
  • kierunkowskazy
 • Jak ocenia Pan/i zagospodarowanie turystyczne w rezerwacie przyrody Góry Pieprzowe?
  *
  Bardzo wysoko Wysoko Przeciętnie Nisko
  Możliwość zakwaterowania
  Baza gastronomiczna
  Oznakowanie szlaków
  Miejsce do wypoczynku na szlakach
  Miejsce piknikowe
  Punkty widokowe
  Parkingi
  Bardzo nisko
 • Jak ocenia Pan/i dostępność komunikacyjną do rezerwatu przyrody Góry Pieprzowe?
  *
  Bardzo wysoko Wysoko Przeciętnie Nisko Bardzo nisko
  Dojazd do rezerwatu środkami transportu zbiorowego
  Ilość przesiadek
  Częstotliwość połączeń
  Warunki dojazdu własnym środkiem transportu
 • Jak ocenia Pan/i informację turystyczną na terenie rezerwatu przyrody Góry Pieprzowe?
  *
  Bardzo wysoko Wysoko Przeciętnie Nisko
  Punkty informacji turystycznej
  Materiały informacyjne o parku w nim dostępne (mapy, broszury, katalogi, przewodniki)
  Tablice informacyjne na terenie rezerwatu
  Oznakowanie szlaków
  Przewodnictwo
  Bardzo nisko
 • Jak ocenia Pan/i poniższe elementy występujące w rezerwacie przyrody Góry Pieprzowe? (proszę ocenić te elementy, z których Pan/i korzystał/a)
  *
  Bardzo wysoko Wysoko Przeciętnie Nisko Bardzo nisko
  Oznakowanie terenu (znaki ostrzegawcze i informacyjne, określające przebieg szlaku)
  Tabliczki informacyjne (o lokalnej faunie i florze)
  Tabliczki gatunkowe roślin
  odp 4Atrakcyjność krajobrazu (niepowtarzalność, naturalność)
  Szlaki turystyczne (piesze, rowerowe)
  Bogactwo flory i fauny
 • Jakie walory edukacyjne (dydaktyczne) może Pan/i wskazać na terenie rezerwatu ?
  *
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • poniżej 18 lat
  • 18-25
  • 26-40
  • 4-67
 • Miejsce zamieszkania (od rezerwatu)
  *
  • mieszkaniec gminy Dwikozy
  • mieszkaniec Sandomierza
  • turysta
  • pracownik rezerwatu
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl