ankiety

Club du Petit Nicolas

Pod auspicjami honorowego konsulatu Francji w Katowicach powstaje klub dla dzieci francuskich przebywających w Polsce. Celem klubu, pod roboczą nazwą Club du Petit Nicolas, jest wspieranie nauki języka francuskiego, organizacja czasu wolnego dzieci oraz integracja społeczności francuskiej. Zajęcia będą odbywały się w soboty, w siedzibie Aliance Francaise w Katowicach. W celu lepszego rozeznania potrzeb w tym zakresie, uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety. Z poważaniem. Anna Krasuska-Terillon, Konsul Honorowa Francji w Katowicach.
  • Ile dzieci w wieku szkolnym Pani/Pan posiada?
  • W jakim wieku są Pani/Pana dzieci?
  • Czy jest Pani/Pan skłonna/y przeznaczyć na opłatę za uczestnictwo jednego dziecka w Klubie kwotę 1600 zł miesięcznie?
    • TAK
    • NIE
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl