ankiety online

Bajka w życiu i wychowaniu dziecka

 • Ile posiada Pani/Pan dzieci w wieku przedszkolnym?
  *
  • jedno
  • dwoje
  • więcej
 • Jak często dziecko ogląda bajki telewizyjne?
  • codziennie
  • do 2 do 3 razy w tygodniu
  • raz w tygodniu
  • rzadziej niż raz w tygodniu
  • w ogóle
 • Ile bajek dziennie ogląda dziecko?
  *
  • 1
  • 2-3
  • więcej
 • Jakie tytuły noszą bajki?
  *
 • Czy są to bajki, które pełnią funkcję edukacyjną?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, czego uczą?
  *
 • Czy bajka wywołuje w dziecku emocje?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, jakie to emocje?
  *
 • Jak dziecko reaguje w przypadku braku pozwolenia na obejrzenie bajki?
  *
  • złości się
  • płacze
  • krzyczy
  • rozumie decyzję rodzica
  • inna odpowiedź
 • Jeśli dziecko reaguje w inny sposób, proszę opisać jego zachowanie
  *
 • Czy w momencie oglądania przez dziecko bajki reaguje ono na bodźce zewnętrzne (np. wołanie dziecka przez mamę)?
  *
  • tak
  • nie
 • Na jakim sprzęcie dziecko ogląda bajki?
  *
  • TV
  • komputer
  • tablet
 • Czy oglądane przez dziecko bajki są bajkami długometrażowymi czy krótkimi kreskówkami w telewizji dziecięcej?
  *
  • bajki długometrażowe
  • krótkie kreskówki z telewizji dziecięcej
 • Jak często czyta Pani/Pan bajki swojemu dziecku?
  *
  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • rzadziej niż raz w tygodniu
  • w ogóle
 • Ile bajek dziennie czyta Pani/Pan dziecku?
  *
  • 1
  • 2-3
  • więcej
 • 13. Czy bajkę czyta Pani/Pan dziecku w ciągu dnia czy raczej przed snem?
  *
  • w ciągu dnia
  • przed snem, gdy dziecko leży już w swoim łóżku
 • Jakie tytuły noszą bajki?
  *
 • Czy są to bajki, które pełnią funkcję edukacyjną?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli ta, czego uczą?
  *
 • Czy czytana przez Panią/ Pana bajka wywołuje w dziecku emocje?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, co to za emocje?
  *
 • Jak reaguje dziecko w przypadku nie przeczytania mu bajki?
  • złości się
  • płacze
  • krzyczy
  • rozumie decyzję rodzica
  • inna odpowiedź
 • Jeśli dziecko reaguje w inny sposób, proszę opisać jego zachowanie
  *
 • Czy bajka pobudza ciekawość i wyobraźnię dziecka?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy dziecko jest zainteresowane czytaną przez Panią/Pana bajką?
  *
  • tak, słucha uważnie
  • nie, czeka z niecierpliwością na koniec
 • Czy dziecko w trakcie słuchania bajki zadaje pytania jej dotyczące?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy dziecko jest ciekawe ilustracji w książeczce?
  *
  • tak
  • nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl