ankiety

Kampania społeczna - JEDNOPROCENTOWY RAK

Jesteśmy grupą studentów WSB we Wrocławiu. Celem naszej ankiety jest zwrócenie uwagi społeczeństwu na problem o szerokim zasięgu jakim jest rak. Często kojarzy się z końcem takiego trybu życia jaki był prowadzony przed postawioną diagnozą. Za pomocą tej ankiety mamy zamiar zbadać jaki procent ludzi pomaga osobą potrzebującym. W pytaniach zamkniętych przy wybranej odpowiedzi proszę postawić krzyżyk. Uzyskane wyniki będą wykorzystane wyłącznie do pracy na temat kampanii społecznej i zostaną przedstawione w postaci zbiorczych zestawień.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Wieś
  • Małe miasto do 10 tys. mieszkańców
  • Średnie miasto do 100 tys. mieszkańców
  • Duże miasto powyżej 100 tys. Mieszkańców
 • Przedział wiekowy
  *
  • 19 i mniej
  • 20-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50-59
  • 60 i więcej
 • Przedział wynagrodzenia (wartość brutto)
  *
  • 1599 i mniej
  • 1600-2000
  • 2001-2500
  • 2501-3000
  • 3001-4000
  • 4001 i więcej
 • Czy podczas rozliczani się z podatku przekazuję Pani/Pan 1% podatku?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważa Pani/Pan, że prowadzi Pani/Pan zdrowy tryb życia?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak Pani/Pan ocenia swoje zdrowie? (Jeżeli bardzo dobrze, dobrze lub normalnie proszę przejść do pytania 9)
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Normalnie
  • Źle
  • Bardzo Źle
 • Co jest przyczyną Pani/Pana problemów zdrowotnych? (Maksymalnie proszę zaznaczyć dwie odpowiedzi)
  • Stres
  • Odżywianie
  • Praca
  • Wypadki losowe
  • Nie wiem
 • Proszę wybrać rodzaj Pani/Pana aktywności.
  *
  • Uprawiam sport wyczynowo
  • Uprawiam sport lub rekreację fizyczną systematycznie
  • Uprawiam rekreację sport lub fizyczną sezonowo/nieregularnie
  • Rzadko uprawiam sport lub rekreację fizyczną
  • Nie uprawiam sportu lub rekreacji fizycznej
 • Z czym kojarzy się Pani/Panu słowo profilaktyka ? (Maksymalnie proszę zaznaczyć dwie odpowiedzi)
  *
  • Z chorobami
  • Z zapobieganiem i ochroną zdrowia
  • Z poszerzaniem swojej wiedzy
  • Badaniami okresowymi
  • Dietą
 • Czy wie Pani/Pan gdzie można otrzymać informacje na temat chorób nowotworowych? (Jeżeli nie proszę przejść do pytania 13)
  *
  • Tak
  • Nie
 • Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę na temat profilaktyki chorób nowotworowych? (Maksymalnie proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi)
  • Z TV
  • Z Internetu
  • Od znajomych
  • Kampanie/reklamy społeczne
 • 13. Proszę zdefiniować własnymi słowami, co rozumie Pani/Pan pod pojęciem kampanii społecznej.
 • Gdzie najczęściej zauważa Pani/Pan kampanię społeczną? (Maksymalnie proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi)
  *
  • TV
  • Radio
  • Internet
  • Prasa
  • Bilbord
  • Kino
 • Jak często zauważa Pani/Pan kampanię społeczną?
  *
  • Codziennie
  • Raz w tygodniu
  • Raz w miesiącu
  • Rzadziej
  • Nie zwracam uwagi
 • Proszę wypisać jakie kampanie reklamowe dotyczące choroby nowotworowej są Pani/Panu znane.
 • W jakim stopniu reklama społeczna wpływa na Pani/Pana opinie dotyczące problemów społecznych jakim jest nowotwór?
  *
  • Bardzo dużym
  • Dużym
  • Średnim
  • Małym
  • Bardzo małym
  • W ogóle
 • Czy którakolwiek kampania społeczna przeprowadzona w Polsce zmieniła Pani/Pana pogląd na dany temat?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy chętnie uczestniczy Pani/Pan w udzielaniu wsparcia kampaniom reklamowym?
  *
  • Tak
  • Czasem
  • Nie, nie interesuje mnie to
 • Jakiej kampanii okazał/a Pani/Pan wsparcie w przeciągu ostatnich 3 lat?
 • W jaki sposób wspiera Pani/Pan kampanie?
 • Czy często Pani/Pan decyduje się na wsparcie finansowe? (Jeżeli nie proszę przejść do pytania 24)
  *
  • Tak, zawsze
  • Sporadycznie
  • Nie
 • Jakiego typu jest to pomoc finansowa?
  • Oddaję 1% z podatku
  • Wrzucam do urny napotkanej w sklepach
 • Czy reklamy społeczne według Pani/Pana są potrzebne?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Co według Pani/Pana decyduje o dobrym stanie zdrowia? (Maksymalnie proszę zaznaczyć dwie odpowiedzi)
  *
  • Odpowiednie odżywianie
  • Stronienie od używek
  • Regularna profilaktyka
  • Aktywność fizyczna
  • Brak bólu i dolegliwości

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl