ankieta online

Uwarunkowania późnego macierzyństwa

Ankieta jest skierowana do kobiet, które urodziły pierwsze dziecko po 35 roku życia. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Przeprowadzam badania dotyczące uwarunkowań późnego macierzyństwa, których wyniki zostaną zaprezentowane na konferencji naukowej. Mają również charakter diagnostyczny i stanowią pilotaż badań do przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Proszę o szczere odpowiedzi, co pozwoli mi na rzetelne opracowanie i przedstawienie wyników. Dziękuję za współpracę. Agnieszka Sobolewska-Popko

Ankieta została zakończona.

 • Proszę podać swój wiek:
  *
 • Aktualnie:
  *
  • Mam już dziecko
  • Jestem w pierwszej ciąży
 • Proszę podać w jakim wieku jest Pani pierwsze dziecko:
  *
 • Proszę zaznaczyć swoje wykształcenie:
  *
  • Wyższe
  • Wyższe niepełne/licencjat
  • Średnie
 • Proszę zaznaczyć miejsce zamieszkania:
  *
  • Wieś
  • Mała miejscowość
  • Miasto do 100 tyś. mieszkańców
  • Miasto od 100 do 300 tyś. mieszkańców
 • Proszę podać w jakim województwie Pani mieszka:
  *
 • Proszę zaznaczyć swój stan cywilny:
  *
  • Mężatka
  • Jestem w związku nieformalnym
  • Singiel
  • Rozwódka
 • Z jakiej rodziny Pani pochodzi?
  *
  • Pełnej
  • Niepełnej
  • Rozbitej
 • Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 czynników jakie miały wpływ na odraczanie decyzji o macierzyństwie:
  *
  • Brak odpowiedniego partnera
  • Potrzeba podnoszenia kwalifikacji, samorozwoju
  • Brak stałej pracy
  • Brak warunków mieszkaniowych
  • Trudna sytuacja ekonomiczna
  • Problemy zdrowotne
  • Problemy zdrowotne partnera
  • Trudności z zajściem w ciążę
  • Lęk przed ciążą i porodem
  • Lęk przed utratą atrakcyjnego wyglądu
  • Potrzeba bycia tylko z partnerem
  • Moda
  • Późne macierzyństwo lansowane w mediach (prasa, TV, Internet)
  • Brak gotowości do zostania matką
 • Jeśli odraczanie poczęcia pierwszego dziecka było wyłącznie Pani decyzją, to w jaki sposób wpłynęło na relacje z partnerem?
  *
 • Czym jest dla Pani macierzyństwo?
  *
 • Proszę zaznaczyć w jakim stopniu mają znaczenie aktualnie w Pani życiu i dla Pani poniższe wartości, gdzie 1 oznacza - nieważne, 5 - najważniejsze
  *
  1 2 3 4 5
  Niezależność
  Praca zawodowa jako źródło dochodu
  Praca zawodowa jako kariera
  Miłość
 • Prosze zaznaczyć w jakim stopniu mają znaczenie aktualnie w Pani życiu i dla Pani poniższe wartości, gdzie 1 - nieważne, 5 - najważniejsze
  *
  1 2 3 4 5
  Rodzina
  Dziecko
  Samodzielność
  Inne
 • Jeśli w pyt. 13 zaznaczyła Pani kategorię Inne, proszę wypisać, jakie:
 • Proszę podać w jakim wieku była Pani matka, kiedy urodziła pierwsze dziecko:
  *
 • Czy Pani ciąża była planowana?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Prosze dokonać wyboru maksymalnie 3 czynników, które miały wpływ, że zdecydowała się Pani zostać matką:
  *
  • Wewnętrzna potrzeba
  • Presja wieku
  • Presja otoczenia
  • Potrzeba partnera
  • Lęk o przyszłość, kiedy będę osobą starszą
  • Przypadek (ciąża nieplanowana)
 • Jakie uczucia, emocje Ci towarzyszyły, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży?
  *
 • Czy chce Pani i planuje mieć więcej niż jedno dziecko?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jeśli w pytaniu 19 zaznaczyła Pani tak lub nie, proszę uzasadnić swój wybór:
  *
 • Ile lat Pani zdaniem powinna mieć kobieta decydując się na pierwsze dziecko i dlaczego?
  *
 • Co Pani sądzi o późnym (dojrzałym) macierzyństwie?
  *
 • Prosze zaznaczyć, które z poniższych stwierdzeń odnoszą się do Pani poglądów?
  *
  Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam
  Macierzyństwo po 35r.ż. wiąże się z dużym ryzykiem urodzenia chorego dziecka
  Kobiety rodzące po 35r.ż. są negatywnie postrzegane w społeczeństwie
  Kobiety zostające matkami po 35r.ż. lepiej sobie radzą w opiece i wychowaniu dzieci
  Dojrzałe macierzyństwo ułatwia dziecku start w dorosłe życie
 • Prosze zaznaczyć, które z poniższych stwierdzeń odnoszą się do Pani poglądów?
  *
  Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam
  Każda kobieta powinna zostać matką
  Rodzenie dzieci to obowiązek kobiety
  Macierzyństwo zabiera kobiecie wolność i niezależność
  Każda kobieta posiada instynkt macierzyński
 • Czy Pani zdaniem działania polityki społecznej mają wpływ na postawy Polaków wobec rodzicielstwa?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Jeśli w pytaniu 25 odpowiedziała Pani tak, proszę zaznaczyć (maks. 3), które z działań polityki społecznej Pani zdaniem mogą stymulować Polaków do pr
  *
  • Becikowe
  • Wydłużenie urlopu macierzyńskiego
  • Sytuacja na rynku pracy (zmniejszenie bezrobocia)
  • Większa dostępność do żłobków
  • Większa dostępność przedszkoli
  • Wyższe świadczenia wspierające rodzinę
 • Kiedy wróciła lub zamierza Pani wrócić do pracy po urodzeniu pierwszego dziecka?
  *
  • Po urlopie macierzyńskim
  • Po urlopie wychowawczym
  • Nie wracam
 • Jeśli wyraża Pani zgodę i jest zainteresowana kolejnym etapem badań, proszę o wpisanie adresu mailowego lub numeru telefonu, co umożliwi mi kontakt:

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl