ankiety online

Prawa kobiet w ciąży w czasie trwania stosunku pracy

Witam, właśnie piszę pracę licencjacką na temat "Ochrona pracy kobiet w ciąży". Na jej potrzeby przeprowadzam badania wśród KOBIET. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Z góry bardzo dziękuję za pomoc:)

Ankieta została zakończona.

 • Wiek:
  *
  • poniżej 20 lat
  • 21-24 lata
  • więcej niż 24 lata
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto do 20 tysięcy ludności
  • miasto od 20 tysięcy do 500 tysięcy ludności
  • miasto powyżej 500 tysięcy ludności
 • Wykształcenie:
  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • zasadnicze
  • średnie
  • wyższe
 • Czy pracuje Pani zawodowo?
  • TAK
  • NIE
 • Czy w chwili obecnej przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży lub kiedykolwiek była Pani na takim zwolnieniu? (jeżeli nie to proszę przejść do pytania nr7)
  • TAK
  • NIE
 • Jeżeli jest Pani na zwolnieniu proszę zaznaczyć stwierdzenie prawidłowo określające Pani sytuację
  • nie mam/nie miałam w związku z tym żadnych problemów
  • mam/miałam w związku z tym problemy
 • Która forma zatrudnienia daje kobiecie największe prawa w związku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci?
  • umowa na czas określony
  • umowa na czas nieokreślony
  • umowa na zastępstwo
 • Czy ciężarna pracownica może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego przed porodem?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Proszę zaznaczyć w jakim przypadku pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą ciężarną, zatrudnioną na czas nieokreślony (stała umowa o pracę),(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  • w żadnym
  • od razu po porodzie
  • jeśli ogłosi likwidację lub upadłość i rozwiązanie umowy zostanie uzgodnione z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową
  • zaraz gdy tylko czas urlopu macierzyńskiego minie
  • jeśli rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić z winy pracownicy
 • Czy pracodawca może zatrudniać kobietę w ciąży w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, gdy ona na to nalega?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Ile godzin w ciągu doby może spędzić kobieta w ciąży przed monitorem ekranowym?
  • 2
  • 4
  • 6
  • NIE WIEM
 • Czy kobieta w ciąży może w godzinach pracy udać się na badania lekarskie?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Gdy pracodawca zatrudnia kobietę przy pracy wzbronionej, a ta okaże mu zaświadczenie lekerskie z informacją, że jest w ciąży, obowiązany jest:
  • skrócić jej czas pracy na danym stanowisku
  • przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy
  • nic nie musi robić
 • Skąd dowiedziała się Pani, jakie prawa przysługują ciężarnej jeśli chodzi o zatrudnienie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  • z Kodeksu Pracy
  • ze stron internetowych/forum internetowego
  • z prasy
  • od znajomych
  • od pracodawcy
  • inne
  • nie mam wiedzy na ten temat
  • nie próbowałam wcześniej powiększać wiedzy w tym temacie
 • Jakie są Pani odczucia w związku z ochroną kobiet w ciąży, czy czuje się Pani wystarczająco chroniona?
  • uważam, że prawo w pełni chroni kobiety w ciąży
  • uważam, że kobiety nie są wystarczająco chronione przez prawo
  • nie mam zdania

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl