ankieta

Koncepcja powstania Metropolii Śląsko-Dąbrowskiej

Szanowni Państwo! Jestem studentem III roku Geografii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży mi do napisania pracy licencjackiej pod tytułem: „Koncepcja powstania Metropolii Śląsko-Dąbrowskiej w świetle opinii instytucji miejskich zlokalizowanych w wybranych miastach konurbacji katowickiej". Zebrane dane posłużą mi wyłącznie na potrzeby przygotowania pracy licencjackiej.
 • Nazwa instytucji
  *
 • Miasto
  *
 • Nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za wypełnienie ankiety
  *
 • Czy podczas wypełniania osoba posiłkowała się opiniami innych pracowników instytucji?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy znane są Państwu plany utworzenia na terenie konurbacji katowickiej Metropolii, w rozumieniu samodzielnej jednostki instytucjonalno-funkcjonalnej?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeżeli posiadają Państwo informacje na temat utworzenia Metropolii, to jakie są ich źródła?
  *
  • telewizja
  • Internet
  • radio
  • prasa
  • inne
 • Jaki jest stosunek Państwa instytucji do projektu utworzenia Metropolii?
  *
  • zdecydowanie pozytywny
  • raczej pozytywny
  • raczej negatywny
  • zdecydowanie negatywny
  • trudno powiedzieć
  • brak opinii
 • W 2007 r. utworzony został Górnośląski Związek Metropolitalny, zrzeszający kilkanaście miast konurbacji. Może być on traktowany jak zalążek przyszłej Metropolii. Czy według Państwa w składzie Metropolii powinny być również miasta, które nie należą do GZM
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Jeżeli tak, proszę zaznaczyć które:
  • Knurów
  • Pszczyna
  • Czeladź
  • Tarnowskie Góry
  • Mikołów
  • Bieruń
  • Kobiór
  • Lędziny
  • Sławków
  • Wodzisław Śląski
  • inne
 • Czy według Państwa w skład Metropolii powinny wchodzić wszystkie miasta należące do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (stan na 31.12.2012r.)?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Jeżeli nie, proszę zaznaczyć które:
  • Bytom
  • Chorzów
  • Gliwice
  • Katowice
  • Ruda Śląska
  • Siemianowice Śląskie
  • Świętochłowice
  • Tychy
  • Zabrze
  • Dąbrowa Górnicza
  • Sosnowiec
  • Jaworzno
  • Mysłowice
  • Piekary Śląskie
 • Czy według Państwa o przynależności miasta do Metropolii powinno zadecydować referendum?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Jaka według Państwa powinna być nazwa Metropolii?
  *
  • Metropolia Silesia
  • Związek Śląsko-Zagłębiowski
  • Związek Śląsko-Dąbrowski
  • Śląsko-Dąbrowska Metropolia
  • Śląski Związek Miast
  • Metropolia Katowice
  • Związek Konurbacji Górnośląskiej
  • Górnośląski Związek Metropolitalny
  • Metropolia Górnośląska
  • inna
 • Jeżeli inna, proszę napisać jaka:
 • Co według Państwa może być głównym atutem utworzenia Metropolii (można wybrać maksymalnie 3 opcje)?
  *
  • możliwości rozwoju i kariery
  • warunki życia i szkolnictwo
  • architektura
  • atrakcje turystyczne
  • atrakcyjny rynek pracy
  • oferta kulturalna
  • oferta sportowa
  • atrakcje krajobrazowe
  • inne
 • Czy według Państwa utworzenie Metropolii spowoduje, że region stanie sie bardziej konkurencyjny na arenie krajowej?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Na jakich problemach według Państwa powinny się głównie koncentrować działania władz Metropolii (można wybrać maksymalnie 3 opcje)?
  *
  • polityka mieszkaniowa
  • zmniejszenie bezrobocia
  • poprawa komunikacji miejskiej
  • wspólne przedsięwzięcia sportowe
  • współpraca w zakresie rozwoju kultury
  • współpraca w zakresie komunikacji
  • poprawa infrastruktury drogowej
  • przepływ pracowników między miastami Metropolii
  • inne
 • Czy według Państwa Metropolia powinna posiadać wyraźnie określone centrum?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Jeżeli tak, proszę podać miasto, które powinno pełnić tę funkcję:
 • Jakie według Państwa mogą być główne POZYTYWNE skutki utworzenia Metropolii dla województwa śląskiego oraz instytucji takich jak reprezentowana przez Państwa (w obu przypadkach można zaznaczyć maksymalnie 3 opcje)?
  *
  WOJEWÓDZTWO INSTYTUCJA
  rozwój gospodarczy
  poprawa skuteczności polityki przestrzennej
  usprawnienie administracji
  bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
  więcej wydarzeń rozrywkowych i sportowych
  zmniejszenie bezrobocia
  rozwój kultury i edukacji
  wspólna polityka ochrony środowiska
  modernizacja infrastruktury drogowej
  poprawa komunikacji miejskiej
  wzrost konkurencyjności
  integracja regionu
  promocja regionu
  inne
 • Jakie według Państwa mogą być główne NEGATYWNE skutki utworzenia Metropolii dla województwa śląskiego oraz instytucji takich jak reprezentowana przez Państwa (w obu przypadkach można zaznaczyć maksymalnie 3 opcje)?
  *
  WOJEWÓDZTWO INSTYTUCJA
  osłabienie rangi mniejszych ośrodków tworzących Metropolię
  utrata lokalnej tożsamości
  reorganizacja sieci instytucji szkolnictwa i kultury
  marginalizacja ludzi i miast spoza obszaru Metropolii
  utrudnienia administracyjne
  nasilenie podziału Śląsk-Zagłębie
  duże koszty projektu
  pogorszenie sytuacji na rynku pracy
  zaostrzenie walki o władzę
  inne
 • Co według Państwa łączy mieszkańców Metropolii (można zaznaczyć maksymalnie 3 opcje)?
  *
  • etos pracy
  • regionalni bohaterowie
  • stosunek do religii
  • stosunek do rodziny
  • historia
  • architektura
  • wspólne problemy
  • gwara
  • literatura
  • stosunki sąsiedzkie
  • inne
 • Jaki według Państwa będzie wpływ utworzenia Metropolii na stosunki miedzy Zagłębiem Dąbrowskim a Śląskiem?
  *
  • polepszą się
  • nie ulegną zmianie
  • pogorszą się
  • nie wiem
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl