ankieta

Wdrażanie nowych produktów

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety. Badanie przeprowadzone jest na potrzeby mojej pracy magisterskiej. Głównym celem pracy jest określenie, czy wprowadzona przez przedsiębiorstwo innowacja produktowa została wdrożona poprawnie metodologicznie oraz czy jej wdrożenie było uzasadnione ekonomicznie. Do tychże badań wybrano tablice korkowe. Badanie ankietowe polega na przypisaniu odpowiednio oszacowanego wskaźnika wagi dla wybranych kryteriów innowacji. Wyniki będą służyć jedynie celom naukowym i nie będą w żaden sposób w całości lub w części udostępniane osobą trzecim.
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • 17 lat i mniej
  • 18 – 24 lata
  • 25 – 34 lata
  • 35 – 44 lata
  • 45 – 54 lata
  • 55 – 64 lata
  • 65 i więcej lat
 • Wielkość miejsca zamieszkania
  • wieś
  • miasto do 20 tys. mieszkańców
  • miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
  • miasto od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
  • miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
 • Status zawodowy
  • zatrudniony
  • prowadzący własną działalność
  • uczeń/student
  • bezrobotny
  • emeryt/rencista
 • Proszę o przypisanie istotności dla poszczególnych kryteriów innowacyjności podczas wdrażania nowych produktów przez przedsiębiorstwo
  1 2 3 4 5
  Osiągnięcie założonego zysku ze sprzedaży
  Osiągnięcie oczekiwanej sprzedaż w ciągu roku
  Zastosowane materiały do produkcji
  Jakość wykonania produktu
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl