ankiety online

Ankieta projektu

ankieta badająca uczestnictwo w kulturze młodzieży ponadgimnazjalnej z Chorzowa

Ankieta została zakończona.

 • Jak najczęściej spędzasz swój wolny czas? (zaznacz max. 3 pola)
  • Uczę się
  • Spotykam się ze znajomymi
  • Korzystam z internetu
  • Gram w gry komputerowe
  • Słucham muzyki
  • Chodzę na imprezy
  • Chodzę do kina
  • Chodzę do teatru
  • Chodzę na koncerty, wydarzenia kulturalne
  • Czytam książki
  • Czytam prasę
  • Oglądam telewizję
  • Uprawiam sport, chodzę na basen
  • Poświęcam się swemu hobby
  • Jeżdżę na rolkach, rowerze, deskorolce
  • trudno powiedzieć
 • Czy działasz w kołach zainteresowań, w szkole lub gdzie indziej? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  • TAK
  • NIE
  • mam taki zamiar
 • Czy bierzesz udział w zajęciach kulturalnych, w szkole lub gdzie indziej? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  • TAK
  • NIE
  • mam taki zamiar
 • W jakich zajęciach kulturalnych chciałabyś / chciałbyś uczestniczyć? (podaj minimum dwa rodzaje zajęć)
 • Których form aktywności kulturalnej brakuje w Twoim otoczeniu? (wskaż max. trzy formy)
  • Warsztaty lub zajęcia teatralne
  • Warsztaty lub zajęcia taneczne
  • Warsztaty lub zajęcia fotograficzne
  • Warsztaty lub zajęcia filmowe
  • Warsztaty lub zajęcia muzyczne
  • Warsztaty lub zajęcia dziennikarskie
  • Warsztaty lub zajęcia plastyczne
  • inne
 • Czym jest uczestnictwo w kulturze? (wybierz max 3 odpowiedzi)
  • uczęszczanie do teatru
  • chodzenie do kina
  • uczęszczanie na koncerty
  • udział w imprezach klubowych
  • uczęszczanie na wystawy
  • chodzenie do muzeum
  • oglądanie filmów
  • słuchanie muzyki
  • przeglądanie stron internetowych
  • pogłębianie wiedzy o kulturze
  • rozwijanie własnej wrażliwości
  • współtworzenie kultury poprzez bycie odbiorcą
  • współtworzenie kultury poprzez bycie twórcą
  • trudno powiedzieć
 • Jak oceniasz swoją aktywność kulturalną? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  • bardzo wysoko - często uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych
  • wysoko - od czasu do czasu gdzieś się wybiorę
  • ani wysoko, ani nisko
  • nisko - rzadko biorę udział w wydarzeniach kulturalnych
  • bardzo nisko - nie interesuję się kulturą
 • W jakiej ofercie kulturalnej uczestniczyłaś / uczestniczyłeś najchętniej w ostatnim roku? (zaznacz max. 5 odpowiedzi)
  • kino
  • teatr
  • czytanie książek
  • wystawa
  • koncert
  • festiwal
  • impreza klubowa
  • dyskoteka
  • muzeum
  • filharmonia
  • opera
  • operetka
  • internet
  • własna aktywność twórcza
  • inne
 • Czym kierujesz się, wybierając jakąś formę aktywności kulturalnej? (zaznacz max. 3 pola)
  • własną potrzebą
  • propozycją przyjaciół, koleżanek lub kolegów
  • darmowym wstępem
  • zainteresowaniem daną dziedziną
  • dogodnym dojazdem
  • chęcią zabłyśnięcia w towarzystwie
  • inną przyczyną
  • nie wiem, nie zastanawiam się nad tym
 • Co najczęściej sprawia, że nie bierzesz udziału w wydarzeniach kulturalnych? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  • nie mam czasu
  • nie mam ochoty
  • niewłaściwa oferta kulturalna
  • nie mam pieniędzy
  • niedogodny dojazd
  • mam inne priorytety
  • inne
 • Czy uprawiasz własną działalność twórczą? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  • TAK
  • NIE
  • mam taki zamiar
 • Jeśli tak, to jaka to działalność? (możesz zaznaczyć wiele odpowiedzi)
  • należę do grupy teatralnej
  • gram na instrumencie
  • śpiewam w chórze / zespole
  • jestem DJ-em, tworzę własną muzykę
  • piszę wiersze / opowiadania / powieści / artykuły
  • rysuję, maluję, rzeźbię itp.
  • fotografuję
  • kręcę filmy, piszę scenariusze itp.
  • tańczę w grupie tanecznej
  • inne
 • Ile godzin dziennie oglądasz telewizję? (zaznacz jedną odpowiedź)
  • nie oglądam telewizji
  • do godziny
  • do trzech godzin
  • do pięciu godzin
  • więcej niż pięć godzin
 • Ile godzin dziennie spędzasz w internecie? (zaznacz jedną odpowiedź)
  • nie spędzam czasu w internecie
  • do godziny
  • do trzech godzin
  • do pięciu godzin
  • więcej niż pięć godzin
 • Czy szkoły wystarczająco zachęcają młodzież do udziału w kulturze, w tym do jej współtworzenia? (zaznacz jedną odpowiedź)
  • TAK
  • NIE
  • trudno powiedzieć
 • Jak oceniasz działania szkół, zachęcające młodzież do udziału w kulturze, w tym do jej współtworzenia? (zaznacz jedną odpowiedź)<
  • bardzo wysoko
  • wysoko
  • ani wysoko, ani nisko
  • nisko
  • bardzo nisko
 • Jak oceniasz ofertę kulturalną dla młodzieży w Chorzowie? (zaznacz jedną odpowiedź)
  • bardzo wysoko
  • wysoko
  • ani wysoko, ani nisko
  • nisko
  • bardzo nisko
 • Co powinny zrobić władze Chorzowa, aby zachęcić młodzież do udziału w kulturze, w tym do jej współtworzenia? (wpisz swoje propozycje)
 • Jak oceniasz poziom uczestnictwa młodzieży w kulturze? (zaznacz jedną odpowiedź)
  • bardzo wysoko
  • wysoko
  • ani wysoko, ani nisko
  • nisko
  • bardzo nisko
 • Czy kultura odgrywa w Twoim życiu ważną rolę? (zaznacz jedną odpowiedź)
  • TAK
  • NIE
  • trudno powiedzieć
 • Podaj proszę swoją płeć: (zaznacz jedną odpowiedź)
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Podaj proszę swój wiek: (zaznacz jedną odpowiedź)
  • do 16 lat
  • od 16 do 18 lat
  • powyżej 18 lat

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl