ankiety online

Praca ludzka w opinii studentów

Jestem studentką pedagogiki, prowadzę badania i zwracam się do Ciebie z prośbą o szczere odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej. Pragnę zaznaczyć, że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. Ankieta jest anonimowa. Odpowiadając na pytania zaznaczaj po jednej odpowiedzi chyba, że w poleceniu pozwolono na więcej. Z góry dziękuję.

Ankieta została zakończona.

 • Czym według Ciebie jest praca ludzka?
  *
  • Karą za grzech pierworodny
  • Dobrem człowieka
  • Powołaniem człowieka
  • Ogółem działań ludzkich
  • Czynnościami prowadzącymi do zysku
  • Powinnością człowieka
 • Kim jest „człowiek”? Podaj pierwsze skojarzenie z tym słowem.
  *
 • Jaka najważniejsza według Ciebie cecha wyróżnia człowieka na tle innych stworzeń?
  *
  • Został stworzony na obraz Boga
  • Ma rozum i wolną wolę
  • Może pracować
  • Posiada sumienie
 • Jaką rolę spełnia w pracy człowiek?
  *
  • Maszyny/robota do robienia produktów i pieniędzy
  • Myślącego podmiotu
  • Twórcy (Creatora)
  • Pracownika
 • Jakie wartości są w pracy najbardziej cenione?
  *
  • Ekonomiczne
  • Moralne
  • Osobowe
  • Duchowe
  • Utylitarne
  • Społeczne
 • Jaka powinna być według Ciebie „dobra praca”? Wybierz 3 określenia.
  *
  • Potrzebna
  • Dokładna
  • Oszczędna
  • Odpowiednio wynagradzana
  • Szanowana
  • W godnych warunkach
  • Satysfakcjonująca
  • Służąca samorealizacji
  • Twórcza/produktywna
  • Realizująca powołanie chrześcijańskie
  • Elastyczna
 • Jakie cechy osobowości człowieka cenione są współcześnie w pracy najbardziej. Wymień maksymalnie pięć.
  *
 • Czy praca rozwija człowieka wewnętrznie, rozwija jego psychikę? (Tak, Nie) Uzasadnij swoją wypowiedź.
  *
 • Czy praca ma wg Ciebie wymiar duchowy? (Tak, Nie) Jeśli tak, dlaczego?
  *
 • Która z tych sfer jest wg Ciebie najbardziej związana z procesem pracy?
  *
  • Świadomość i samoświadomość
  • Rozum i mądrość
  • Uczucia
  • Wrażliwosć
  • Moralność
  • Twórczość
  • Poczucie estetyczne
  • Światopogląd
  • Religijność
  • Wiara
 • Czy praca sprzyja rozwojowi człowieka jako istoty społecznej? W jaki sposób? Wskaż jedno najważniejsze.
  *
  • Nie sprzyja społecznemu rozwojowi człowieka
  • Zapewnia kontakt z innymi ludźmi
  • Daje możliwość udziału w życiu społeczeństwa
  • Sprzyja tworzeniu więzi społecznych
  • Umożliwia więź z przeszłością ludzkich doświadczeń
 • Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że „praca ma charakter służebny”?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Komu proces pracy „służy” najbardziej?
  *
  • Samemu pracownikowi
  • Rodzinie pracownika
  • Firmie/miejscu pracy
  • Społeczność lokalnej/narodowej
  • Całej ludzkości
  • Konsumentowi
 • Czy jest potrzebny społeczny podział pracy (kierownictwo, przydział funkcji, zadań itp.)? (Tak, Nie) Uzasadnij swoją wypowiedź.
  *
 • Czy praca rozwija człowieka w sferze moralnej? (Tak, Nie) Jeśli tak, jakie cechy moralne rozwija?
  *
 • Co Twoim zdaniem wpływa na to, że praca kształtuje (lub nie) pozytywne cechy człowieka?
  *
 • Co dzisiaj liczy się w pracy najbardziej?
  *
  • Produkt
  • Składnik produkcji
  • Produkcja
  • Zysk
  • Człowiek
  • Idee
  • Relacje
 • Czy praca ma wymiar wykraczający ponad to, co tu i teraz?
  *
  • Daje możliwość wykraczania poza typowe działanie
  • Daje możliwość poszerzenia stanu posiadania
  • Daje możliwość poszerzenia własnej wolności
  • Daje możliwość samorozwoju
  • Rozwija człowieka duchowo
  • Nie ma takiego wymiaru
 • Czy można wg Ciebie powiązać trud pracy ze zbawieniem człowieka?
  *
  • tak
  • nie
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Twój kierunek studiów
  *
 • Środowisko wychowania
  *
  • Wieś
  • Małe miasto (do 50 tys. mieszkańców)
  • miasto (50 do 500 tys.)
  • Aglomeracja miejska (od 500 tys.)

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl