ankiety

Komunikacja wewnętrzna

Praca dyplomowa
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 18-20
  • 21-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-60
 • Staż pracy
  *
  • poniżej 2 lat
  • 2-5
  • 6-10
  • 11-16
 • Charakter wykonywanej pracy
  *
  • administracyjna/umysłowa
  • fizyczna
  • kierownicze stanowisko wyższego szczebla
  • stanowisko kierownicze niższego szczebla
 • Komunikacja wewnętrzna w Pana/Pani miejscu pracy przede wszystkim:
  *
  • Pełni funkcję przekazywania poleceń
  • Jest głównym źródłem informacji
  • Pomaga w zrozumieniu zleconych zadań
  • Jest formą budowania relacji ze współpracownikami
 • Czy zdaniem Pani/Pana komunikacja wewnątrz firmy ma wpływ na jakość pracy ?
  *
  • Tak, jest kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ
  • Tak, ma duży wpływ
  • W niewielkim stopniu wpływa na jakość
  • Nie ma żadnego znaczenia
  • Nie mam zdania
 • Jak ocenia Pan/Pani poziom komunikacji w firmie i przepływ informacji wewnątrz zespołu pracowników?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobre
  • źle
 • Czy ma Pani/Pan dostęp do informacji niezbędnych do realizowania swoich obowiązków?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy czuje się Pan/ Pani dobrze poinformowany/a o tym, co dzieje się w firmie?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy wie Pan/ Pani gdzie może znaleźć potrzebne informacje?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy w firmie brane są pod uwagę opinie pracowników w obszarze komunikacji?
  *
  • Tak
  • Zdecydowanie tak
  • Nie
  • Zdecydowanie nie
 • Jakie narzędzia komunikacji z pracownikami stosuję się w Pani/Pana firmie (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
  *
  • Internet
  • Spotkania
  • e-maile
  • Imprezy integracyjne
  • Broszury
  • Tablice ogłoszeń
  • Korespondencja papierowa
  • Zarządzenia
  • Inne
 • Jak ocenia Pani/Pan przepływ informacji w instytucji (w skali bardzo dobrze, bardzo źle)
  *
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Żle Bardzo źle
  Przełożonym a podwładnym
  Podwładnym a przełożonym
  Pracownikami
  Działami
 • Jaką drogą w Pana/Pani firmie dociera do pracowników więcej informacji?
  *
  • Drogą formalną
  • Drogą nieformalną
 • Jakie Pani/Pana zdaniem istnieją bariery utrudniające skuteczną komunikację wewnątrz firmy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)
  *
  • Niedoinformowanie
  • Plotki
  • Sprzeczność w przekazywanych informacjach
  • Nieufność wobec siebie
  • Brak bezpośrednich kontaktów między wszystkimi pracownikami
  • Brak bezpośrednich kontaktów między wszystkimi działami
  • Brak odpowiednich narzędzi do komunikacji wewnętrznej
  • Zbyt duża ilość informacji
  • Zbyt długi czas dotarcia informacji z górnych szczebli do niższych
  • Blokowanie informacji przez kierownictwo
  • Blokowanie informacji przez pracowników
  • Brak barier
  • Inne
 • Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana komunikacja wewnątrz firmy?
  *
  • Odgrywa dużą rolę
  • Odgrywa rolę tylko w szczególnych przypadkach
  • Ma niewielkie znaczenie
  • Nie ma znaczenia
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl