ankiety online

Ocena kierownictwa firmy

Jestem studentką Uniwersytetu Łódzkiego i przeprowadzam badanie ankietowe, którego celem jest uzyskanie informacji o tym, jak pracownicy oceniają kierownictwo firmy w której pracują. Wyniki badań będą wykorzystane w mojej pracy licencjackiej. Zwracam się z prośbą o szczere odpowiedzi. Niniejsza ankieta jest anonimowa. Z góry dziękuję za jej wypełnienie.
 • Mojemu kierownikowi mogę bez obawy powierzyć to, co chcę (myślę).
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Znam cel mojej pracy.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Znam zakres swojej odpowiedzialności i uprawnień.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik traktuje mnie fair.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik wspomaga mnie w pracy.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik chętnie słucha tego, co mam do powiedzenia.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik pyta mnie o zdanie
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik mówi mi (chwali mnie), kiedy zrobiłem coś źle i udziela mi konstruktywnej krytyki (porady).
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik mówi mi w sposób taktowny, kiedy zrobiłem coś źle i udziela konstruktywnej krytyki (porady).
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Od mojego kierownika otrzymuję odpowiednie informacje.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik nie wtrąca się, jeśli nie musi.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mam łatwy dostęp do mojego kierownika wtedy, kiedy tego potrzebuję.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik daje jasne instrukcje i udziela precyzyjnych oraz zrozumiałych odpowiedzi.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik daje dobry przykład.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Mój kierownik okazuje zainteresowanie moją pracą.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Jestem poinformowany o planach firmy.
  • bardzo źle, z bardzo wieloma brakami
  • źle, z brakami
  • dobrze ale z kilkoma brakami
  • bardzo dobrze
 • Sposób awansowania pracowników jest:
  • zdecydowanie satysfakcjonujący
  • raczej satysfakcjonujący
  • raczej niesatysfakcjonujący
  • zdecydowanie niesatysfakcjonujący
 • Mój kierownik przeprowadził ze mną rozmowę rozwojową w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • TAK
  • NIE
 • Oceniam atmosferę w miejscu mojej pracy jako:
  • dobrą
  • średnią
  • złą
 • Wiek:
  • 20-30 lat
  • 30-40 lat
  • 40-50 lat
  • 50-60 lat
  • powyżej 60 lat
 • Płeć:
  • Kobieta
  • Mężczyzna
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl