ankiety online

Badanie agresji dzieci podczas pandemii

Moi drodzy rodzice  Zwracam się do Was z wielką prośbą o wypełnienie mojej ankiety. Dotyczy ona zmian w zachowaniu dzieci podczas pandemii Koronawirusa. Jestem studentką Pedagogiki a tytuł mojej pracy magisterskiej to „Uwarunkowania zachowań agresywnych u dzieci”. Pragnę zaznaczyć, iż odpowiedzi są całkowicie anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych. Z góry pragnę podziękować za poświęcony czas i wypełnienie kwestionariusza. Z wyrazami szacunku Kinga
 • Płeć ankietera:
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Przedział wiekowy ankietera:
  • 20-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 50<
 • W jakim wieku jest Pani/Pana dziecko?
 • Czy w czasie epidemii zaobserwowała Pani/Pan zmiany w zachowaniu swojego dziecka?
  • Tak
  • Nie
 • Jak zmienił się kontakt pomiędzy Panią/Panem a dzieckiem?
  • Polepszył się
  • Pogorszył się
  • Nie zmienił się
 • Jak zmieniła się ilość czasu spędzonego przez Panią/Pana z dzieckiem?
  • Zwiększyła się
  • Zmniejszyła się
  • Nie zmieniła się
 • Czy któreś z poniższych zachowań występują teraz, a nie miały miejsca przed epidemią?
  • Brak chęci do nauki
  • Opryskliwość
  • Niszczenie zabawek
  • Agresja wobec rodzeństwa
  • Agresja wobec rodziców
  • Przeklinanie
  • Żadne z powyższych
  • Inne
 • Czy epidemia (izolacja, brak możliwości wyjścia na zewnątrz, etc) wpłynęła na:
  • Wyciszenie dziecka
  • Zmniejszenie jego niewłaściwych zachowań
  • Wzrost niewłaściwych zachowań
  • Nadmierne pobudzenie dziecka
  • Chwiejność w emocjach
  • Inne
 • Jak wspólnie spędzony czas (gry, zabawy etc.) wpływa na Pana/Pani dziecko:
  • Rozładowuje zdenerwowanie dziecka
  • Potęguje zdenerwowanie dziecka
  • Inne
 • Jakie Pana/Pani dziecko w obecnej sytuacji (w czasie pandemii) zdaje się być:
  • Niespokojne
  • Rozchwiane emocjonalnie
  • Drażliwe
  • Impulsywne
  • Ekspresyjne
  • Sfrustrowane
  • Inne
 • Czy sposób wyrażania emocji przez Pani/Pana dziecko zmienił się:
  • Tak, na lepsze
  • Tak, na gorsze
  • Nie zmienił się
 • Jakie jest Pani/Pana dziecko po lekcjach zdalnych:
  • Spokojne
  • Rozdrażnione
  • Zmęczone
  • Zrezygnowane
  • Pobudzone
  • Inne
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl