ankiety online

Gotowość osób dorosłych do kształcenia się

Ankietę stworzono dla celów naukowych i tylko tak zostaną wykorzystane jej wyniki. Udział w niej jest w pełni anonimowy i dobrowolny. Prosimy o zaznaczenie jednej lub kilku preferowanych odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!
 • PŁEĆ
  *
  • KOBIETA
  • MĘŻCZYZNA
 • WIEK
  *
  • 18-24
  • 25-34
  • 35-44
  • 45-55
  • 55-65
  • powyżej 65 roku życia
 • WYKSZTAŁCENIE
  *
  • PODSTAWOWE
  • ŚREDNIE
  • ZAWODOWE
  • TECZNICZNE
  • WYŻSZE
 • STATUS ZAWODOWY
  *
  • UCZEŃ/STUDENT
  • PRACUJĄCY
  • OSOBA BEZROBOTNA
  • EMERYT/RENCISTA
 • CZY KSZTAŁCI SIĘ PAN/I DALEJ?
  *
  • TAK
  • NIE
 • CZY UWAŻA PAN/PANI CZŁOWIEK UCZY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE?
  • TAK
  • NIE
 • CZY JEST PAN/PANI ZADOWOLONY ZE SWOJEGO WYKSZTAŁCENIA?
  *
  • TAK
  • NIE
 • CO SKŁONIŁOBY PANA/PANIĄ DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA?
  • WYMOGI RYNKU PRACY
  • CIEKAWOŚĆ ŚWIATA, SAMOREALIZACJA
  • POTRZEBA ZDBOBYCIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
  • AWANS ZAWODOWY
  • WYMOGI PRAWNE
 • CZY CHCIAŁBY PAN/PANI:
  *
  • KSZTAŁCIĆ SIĘ DALEJ
  • ZDOBYWAĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
  • POSZERZAĆ SWOJE HORYZONTY UMYSŁOWE
  • ROZWIJAĆ SIĘ ZAWODOWO
 • CZY JEST TAKA DZIEDZINA WIEDZY, KTÓRA PANA/PANIĄ INTERESUJE?
  *
  • TAK
  • NIE
  • TRUDNO POWIEDIEĆ
 • 11) CZY BIERZE PAN/ PANI UDZIAŁ W JAKICHŚ FORMACH KSZTAŁCENIA?
  *
  • KURSY (np. językowe, prawa jazdy i inne)
  • UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
  • KONFERENCJE NAUKOWE, ODCZYTY, WYKŁADY OTWARTE
  • STUDIA UNIWERSYTECKIE/PODYPLOMOWE
  • SZKOLENIA FIRMOWE
 • CZYM SIĘ PAN/ PANI INTERESUJE?
  *
  • SPORT/MOTORYZACJA
  • ZDROWIE/STYL ŻYCIA
  • NAUKA
  • FILM/TEATR
  • LITERATURA
  • MUZYKA
 • CZY OGLĄDA PAN/PANI PROGRAMY EDUKACYJNE W TELEWIZJI?
  *
  • TAK
  • NIE
 • CZY ODWIEDZA PAN/PANI PLACÓWKI EDUKACYJNE NP. MUZEA, GALERIE, BIBLIOTEKI, DOMY KULTURY?
  • TAK
  • NIE
 • CO PANA/PANIĄ ZNIECHĘCA W DALSZEJ EDUKACJI?
  *
  • BRAK WOLNEGO CZASU
  • NIE ODCZUWAM POTRZEBY DALSZEJ EDUKACJI
  • BRAK MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH
  • BRAK CIEKAWYCH OFERT EDUKACYJNYCH
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl