ankiety online

Konflikty w zespołach projektowych

Nazywam się Karolina Budny, jestem studentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Zarządzania. Poniższe badanie ankietowe jest jednym z elementów mojej pracy magisterskiej pod tytułem „Konflikty, a zarządzanie zespołem projektowym”. Jednocześnie pragnę poinformować, że badanie jest w pełni anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane przeze mnie wyłącznie w celach naukowych (posłużą do mojej pracy magisterskiej). Proszę o wybieranie wyłącznie jednej odpowiedzi, chyba że w pytaniu podane jest inaczej. Dziękuję za wypełnienie ankiety i jedoczesną pomoc.

Ankieta została zakończona.

 • Czy jest Pan/i bądź był/a członkiem zespołu projektowego?
  *
  • tak
  • nie- zakończyć ankietę
 • Płeć...
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek...
  • do 25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • powyżej 55
 • Jaki jest dotychczasowy Pana/i staż pracy w zespołach projektowych?
  • do 1 roku
  • 1-3
  • 4-6
  • 7 i więcej lat
 • Jaką pełni Pan/i funkcję w jakimś zespole projektowym?
  • kierowniczą
  • jestem członkiem zespołu projektowego
 • Jak często dochodzi do sytuacji konfliktowych w Pana/i zespole projektowym?
  • bardzo często
  • często
  • czasami
  • w ogóle
 • Czy bywa Pan/i uczestnikiem konfliktów w swoim zespole projektowym?
  • tak
  • nie
 • Czy konflikty występujące w zespołach projektowych mają znaczący wpływ na jego członków?
  • tak
  • nie
 • Który według Pana/i konflikt jest najczęstszym występującym w zespole projektowym?
  • destruktywny (powodujący obniżenie efektywności pracy)
  • konstruktywny (pobudzający do działania)
 • Według Pana/i …
  • konflikt jest zjawiskiem negatywnym i świadczy o wadliwym funkcjonowaniu zespołu
  • konflikt jest zjawiskiem całkowicie naturalnym i nieuniknionym w każdym zespole
  • konflikt jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu zespołu
 • Jakie według Pana/i mogą występować pozytywne skutki z konfliktu w zespole projektowym?
  • podniesienie motywacji
  • wzrost kreatywności
  • zwiększenie aktywności społecznej
  • obniżenie napięcia pomiędzy członkami konfliktu
  • wprowadzenie potrzebnych zmian organizacyjnych
  • żadne z powyższych (konflikty nie przynoszą pozytywnych skutków)
 • Jakie według Pana/i mogą występować negatywne skutki z konfliktu w zespole projektowym?
  • obniżenie motywacji
  • spadek kreatywności
  • obniżenie aktywności społecznej
  • podwyższenie napięcia pomiędzy członkami konfliktu
  • brak zmian organizacyjnych
  • żadne z powyższych (konflikty przynoszą wyłącznie pozytywne skutki)
 • Pomiędzy kim najczęściej dochodzi do konfliktów w Pana/i zespole projektowym?
  • kierownik-członek zespołu
  • kierownik- część zespołu
  • kierownik-zespół
  • pomiędzy członkami zespołu
  • pomiędzy grupami w zespole
  • pomiędzy całym zespołem
 • Z jakiego powodu według Pana/i najczęściej występują konflikty w zespole projektowym?
  • nieodpowiedni podział dóbr
  • sprawowanie władzy i kontroli
  • współzależność członków zespołu
  • zła komunikacja
  • niesprzyjająca atmosfera pracy
  • cechy osobowości kierownika i członków zespołu
 • Jaką w sytuacji konfliktowej przybiera Pan/i postawę?
  • dominacji
  • unikania
  • kompromisu
  • współpracy
  • dostosowania się
 • Jak postawę najczęściej przybierają Pana/i koledzy podczas konfliktu?
  • dominacji
  • unikania
  • kompromisu
  • współpracy
  • odostosowania się
 • Jakie działania są podejmowane w Pana/i zespole, w trakcie trwania konfliktu?
  • natychmiastowa reakcja i wyjaśnianie sporu w celu złagodzenia sytuacji
  • ignorowanie sytuacji
  • interweniowanie poprzez zatrudnienie osób trzecich do rozwiązania konfliktu
 • Czy Pana/i zadaniem konflikty w zespole projektowym są zawsze rozwiązywane do końca tak aby doprowadzić do porozumienia stron?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Jak ocenia Pan/i umiejętność rozwiązywania konfliktów w Pana/i zespole projektowym?
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • żle
  • bardzo żle
 • Która metoda według Pana/i jest najlepszym sposobem zarządzania konfliktem?
  • kierowanie konfliktem poprzez stymulowanie
  • kierowanie przez ograniczenie lub tłumienie konfliktu
  • kierowanie konfliktem przez jego rozwiązywanie
 • Która metoda jest najczęściej wykorzystywana w Pana/i zespole projektowym do zarządzania konfliktem?
  • kierowanie konfliktem poprzez stymulowanie
  • kierowanie przez ograniczenie lub tłumienie konfliktu
  • kierowanie konfliktem przez jego rozwiązywanie
 • Jaka metoda według Pana/i jest najlepszym sposobem rozwiązywania konfliktów?
  • mediacje
  • wygaszanie
  • negocjacje
  • inny sposób
 • Jak najczęściej rozwiązuje się konflikty w Pana/i zespole?
  • poprzez mediacje
  • poprzez wygaszanie
  • poprzez negocjacje
  • w inny sposób

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl