ankiety

Wizerunek nauczyciela w oczach uczniów

 • Klasa
  *
 • PŁEĆ
  *
  • KOBIETA
  • MĘŻCZYZNA
 • CZY JESTEŚ ZADOWOLONA/Y Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PROWADZONYCH W TWOJEJ SZKOLE?
  *
  • TAK
  • NIE
  • CIĘŻKO MI TO OKREŚLIĆ
 • W SKALI OD 1 DO 5 OCEŃ ATMOSFERĘ PANUJĄCĄ NA LEKCJACH W-F W TWOJEJ SZKOLE
  *
 • CZY NAUCZYCIEL W-F JEST OSOBĄ KTÓREJ POTRAFIŁBYŚ ZAUFAĆ LUB KTÓREJ UFASZ?
  *
  • ZDECYDOWANIE TAK
  • TAK
  • NIE WIEM
  • NIE
  • ZDECYDOWANIE NIE
 • CZY NAUCZYCIEL W-F SWOJĄ POSTAWĄ I ZACHOWANIEM ZACHĘCA CIĘ DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ?
  *
  • ZDECYDOWANIE TAK
  • TAK
  • NIE WIEM
  • NIE
  • ZDECYDOWANIE NIE
 • JAK OCENISZ SWÓJ KONTAKT Z NAUCZYCIELEM PROWADZĄCYM ZAJĘCIA W-F?
  *
  • BARDZO DOBRZE, NIE MAM PROBLEMU Z POROZUMIENIEM SIĘ
  • DOBRZE - CZASAMI MAMY PROBLEM Z POROZUMIENIEM SIĘ
  • TRUDNO OCENIĆ
  • RACZEJ SŁABO - CIĘŻKO JEST MI SIĘ POROZUMIEĆ Z NAUCZYCIELEM
  • ŹLE - NIE POTRAFIĘ POROZUMIEĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM W ŻADNEJ KWESTII
 • JAK WAŻNY JEST DLA CIEBIE DOBRY KONTAKT Z NAUCZYCIELEM W-F?
  *
  • BARDZO WAŻNY, ZALEŻY MI ABY DOBRZE POROZUMIEWAĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM
  • WAŻNY
  • NIE PRZYWIĄZUJĘ DO TEGO WIĘKSZEJ UWAGI
  • NIEWAŻNY, NIE MA DLA MNIE ZNACZENIA
 • CZY NAUCZYCIEL W-F JEST DLA CIEBIE WZOREM DO NAŚLADOWANIA?
  *
  • ZDECYDOWANIE TAK
  • TAK
  • NIE WIEM
  • NIE
  • ZDECYDOWANIE NIE
 • UZASADNIJ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE POPRZEDNIE
  *
 • WYMIEŃ KILKA CECH NAUCZYCIELA W-F, KTÓRE SAM CHCIAŁBYŚ MIEĆ
  *
 • CZY NAUCZYCIEL W-F STWARZA TOBIE SZANSĘ NA ROZWÓJ WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ?
  *
  • ZDECYDOWANIE TAK
  • TAK
  • NIE WIEM
  • NIESTETY NIE, ALE CHCIAŁBYM ŻEBY TAK BYŁO
  • NIE I NIE ZALEŻY MI ABY TAK BYŁO
 • DO PODSTAWOWEGO OBOWIĄZKU NAUCZCYIELA W-F ZALICZYSZ
  *
  • WYCHOWANIE
  • NAUKĘ
 • JAKIE OBOWIĄZKI WEDŁUG CIEBIE POWIENIEN WYPEŁNIAĆ NAUCZYCIEL W-F (zaznacz kilka)
  *
  • PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ
  • NAUKA UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH
  • POMOC W TRUDNYCH SYTUACJACH
  • WDRAŻANIE UCZNIÓW DO SAMODZIELNOŚCI
  • ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW MIĘDZY UCZNIAMI
  • WPAJANIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI ŻYCIOWYCH
  • NAUKA JAK BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM
 • WEDŁUG CIEBIE WAŻNE JEST ABY NAUCZYCIEL... (zaznacz max dwie odpowiedzi)
  *
  • SPRAWIEDLIWIE OCENIAŁ WSZYSTKICH UCZNIÓW
  • UROZMAICAŁ LEKCJE W-F ABY NIE BYŁY MONOTONNE
  • BRAŁ AKTYWNY UDZIAŁ W LEKCJI, INTERESOWAŁ SIĘ TYM CO ROBIĄ UCZNIOWIE
  • DAWAŁ DUŻO SWOBODY W CZASIE LEKCJI
  • DARZYŁ CIĘ SYMPATIĄ
 • JAKICH NAUCZYCIELI CENISZ NAJBARDZIEJ?
  *
  • SUROWYCH, WYMAGAJĄCYCH, ZDYSCYPLINOWANYCH
  • WYMAGAJĄCYCH, ALE JEDNOCZEŚNIE UGODOWYCH
  • TAKICH, KTÓRZY DAJĄ DUŻO SWOBODY I MAŁO WYMAGAJĄ
 • KIM JEST DLA CIEBIE NAUCZYCIEL W-F?
  *
  • OSOBĄ, KTÓRA UCZY MNIE CZYNNOŚCI RUCHOWYCH I DAJE MOŻLIWOŚĆ DO DOSKONALENIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
  • OSOBĄ, KTÓRA MOTYWUJE MNIE DO PRACY NAD SWOIM CIAŁEM
  • KIMŚ, KTO DAJE MI DUŻO SWOBODY I SZANSY NA DOBRĄ ZABAWE
  • OSOBĄ, KTÓRA POZYTYWNIE MNIE NASTRAJA
  • ZWYKŁYM NAUCZYCIELEM, KTÓRY NICZYM NIE WYRÓŻNIA SIĘ OD INNYCH NAUCZYCIELI
 • JAKIE ZACHOWANIA NAUCZYCIELA W-F ZACHĘCAJĄ CIĘ DO AKTYWNIEJSZEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH? (zaznacz max dwie odpowiedzi)
  *
  • CHWALENIE TEGO, CO ROBIĘ DOBRZE
  • WSKAZYWANIE BŁĘDÓW GDY COŚ ROBIĘ ŹLE
  • UDZIAŁ NAUCZYCIELA W ZABAWACH LUB GRACH PODCZAS LEKCJI
  • CZĘSTE ŻARTOWANIE I POZYTYWNE NASTAWIENIE NAUCZYCIELA
  • GDY NAUCZYCIEL NIE WYRAŻA SWOJEGO ZDANIA NA TEMAT NASZEGO UDZIAŁU W LEKCJI
  • NAUCZYCIEL W OGÓLE NIE MOTYWUJE MNIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
 • WYMIEŃ 5 CECH, KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ NAUCZYCIEL W-F
  *
 • CZEGO OCZEKUJESZ OD NAUCZYCIELA W-F?
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl