ankieta

Atrakcyjność w przekazach medialnych

Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na potrzeby pisanej przeze mnie pracy magisterskiej przeprowadzam badanie dotyczące atrakcyjności w przekazach medialnych. Serdecznie proszę Was o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza. Ankieta składa się z 17 pytań oraz metryczki.
 • Czy dba Pan/Pani o swój wygląd? (tj. wizyty u kosmetyczki, wizyty w Spa, domowe zabiegi kosmetyczne)
  *
  • częściej niż raz w tygodniu
  • raz w tygodniu
  • co dwa tygodnie
  • raz w miesiącu
  • rzadziej niż raz w miesiącu
 • W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego ciała, jako całości
  *
  • jestem bardzo zadowolony/a i nic nie chciałabym w nim zmienić
  • jestem zadowolony/a, ale jest kilka rzeczy, które chciał/abym w nim zmienić
  • nie jestem zadowolony/a ze swojego wyglądu
  • nie mam zdania
 • Czy odczuwa Pan/Pani dyskomfort patrząc na swoje odbicie w lustrze?
  *
  • tak, bardzo często
  • tak, często
  • tak, sporadycznie
  • nie, nigdy
 • Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w swoim wyglądzie? Proszę o zaznaczenie 2 odpowiedzi
  *
  • chciałbym/chciałabym być szczuplejszy/-sza
  • chciałbym/chciałabym przytyć
  • chciałbym/chciałabym być wyższy/-sza
  • chciałbym/chciałabym niższy/-sza
  • chciałbym/chciałabym szczuplejszy i wyższy
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl