ankiety online

Wpływ dogoterapi na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych

Witam jestem studentką 5 roku i właśnie piszę pracę magisterska do której niezbędne są wyniki poniższej ankiety. Z góry dziękuje za wypełnienie
 • Wiek dziecka
 • Miejsce zamieszkania
  • wieś
  • miasto do 100 tys. mieszkanców
  • miasto średnie 100-500 tys mieszkańców
  • duże miasto ponad 500 tys mieszkańców
 • Z jakiego powodu dziecko korzysta z dogoterapii? (można zaznaczyć kilka) *
  *
 • W czasie prowadzenia rehabilitacji wspomaganej metodą dogoterapii zauważył(a) Pan(i)
  *
  • niewielką zmianę w rozwoju dziecka
  • znaczną poprawę dotychczasowego stanu zdrowia dziecka
  • nie zauważyłam/zauważyłem żadnych zmian
 • Jeżeli zauważył(a) Pan(i) poprawę stanu zdrowia dzieci to według Pani/Pana wystąpiła ona
  • zdecydowanie po włączeniu do terapii obecności psa
  • być może dięki połączeniu tradycyjnej formy terapii z dogoterapią
  • nie potrafię stwierdzić co miało wpływ na poprawę
  • nie zauważyłam poprawy
 • Z jakiej formy zajęć korzysta dziecko?
  • indywidualnej
  • grupowej
 • Jak często korzysta dziecko z dogoterapii?
  • raz w miesiącu
  • dwa razy w ciągu miesiąca
  • raz w tygodniu
  • dwa razy w ciągu tygodnia
 • Jak długo trwają jedne zajęcia ?
  • do 30 minut
  • od 30 do 45 minut
  • od 45 do 60 minut
  • powyżej godziny
 • Przez jaki okres uczęszcza dziecko na zajęcia z dogoterapii?
  • 1-6 miesięcy
  • 6-12 miesięcy
  • 12-24 miesięcy
  • ponad 2 lata
 • Czy zauważył(a) Pan(i), że zabawy z psem wpływają na aktywność fizyczną dziecka?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jak dana osoba zachowuje sie podczas zajęć z psami ?
  • jest zainteresowana przez cały czas trwania zajęć
  • jest zainteresowania, ale tylko na początku zajęć
  • nie przejawia zainteresowania zajęciami
  • niechętnie uczestniczy w zajęciach
 • Po jakim czasie stosowania terapii z udziałem psów zaobserwował/a Pan/i poprawę stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach z psami?
  • po pierwszym spotkaniu
  • po 2-5 spotkaniach
  • po 6-10 spotkaniach
  • po więcej niż 10 spotkaniach
  • nie zauważyłem/am poprawy stanu zdrowia
  • stan zdrowia osoby uległ pogorszeniu
 • Które z wymienionych cech osobowości wg Pani/Pana posiada pies-terapeuta? (można zaznaczyć kilka)
  • łagodny
  • posłuszny
  • odporny na stres
  • cierpliwy, lubiący pieszczoty
  • wesoły, zrównoważony
  • żadne z powyższych
 • Jakie zmiany zauważył/a Pan/i w zachowaniu osoby uczestniczącej w terapii? Jeśli występuje więcej niż jedna odpowiedź, prosze o ich zaznaczenie.
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości
  • poprawa zdolności werbalnych oraz zmniejszenie wad wymowy
  • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń
  • zmniejszenie przykurczu mięśniowego
  • obniżenie agresji
  • poprawa sprawności motorycznej
  • zwiększenie koncentracji uwagi
  • nawiązanie naturalnej więzi ze światem
  • osoba stała się bardziej samodzielna
  • poprawa komunikacji z innymi osobami
  • inne
 • Czy uważa Pan(i), że połączenie tradycyjnych form pracy z dogoterapia daje większą skuteczność w rehabilitacji dziecka?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jak w relacji dziecko-pies ocenia Pan(i) zachowanie czworonoga podczas zabaw i ćwiczeń rehabilitacyjnych?
  • pozwala realizować dziecku wszystkie pomysły reagując na każdy sygnał do zabawy
  • posiada niezwykłą zdolność kontaktu i komunikowania się z dzieckiem
  • przeszkadza w realizacji zadań związanych z rehabilitacją
  • nie wykazuje szczególnych cech w relacji z dzieckiem podczas ćwiczeń
 • Czy uważa Pan(i), że połączenie tradycyjnych form pracy z dogoterapia daje większą skuteczność w rehabilitacji dziecka? *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Skąd dowiedział/a się Pan/i o dogoterapii? Czy polecił/a by Pan/i te formę terapii innym opiekunom/ rodzicom?Tutaj wpisz pytanie ...
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl