ankieta

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji
 • 1. Płeć:
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • 2. Wiek:
  • 20 – 25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-35 lat
  • 36-40 lat
  • 41- 45 lat
  • 46-50 lat
  • 51-55 lat
 • 3. Wykształcenie:
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • 4. Staż pracy:
  • Mniej niż 1 rok
  • 1 – 3 lat
  • 3 – 6 lat
  • więcej niż 6 lat
 • 5. Czy podczas rozmowy z drugą osobą zwraca Pani/Pan uwagę na mowę ciała, gesty, intonację?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • 6. Czy wygląd osoby, z którą Pani/Pan rozmawia ma wpływ na postrzeganie jej wypowiedzi?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • 7. Czy płeć osoby, z którą Pani/Pan rozmawia ma wpływ na komunikację z nią?
  • Tak
  • Nie
 • 8. Czym Pani/Pan kieruje się przy poznawaniu nowych osób?
  • Wcześniej zasłyszanymi opiniami
  • Pierwszym wrażeniem o osobie – jej wygląd, sposób bycia
  • Staram się bliżej poznać osobę, dopiero później wyrabiam sobie o niej opinię
  • Inne…
 • 9. Na którą część twarzy Pani/Pan zwraca największą uwagę podczas rozmowy?
  • Włosy
  • Czoło
  • Oczy
  • Nos
  • Usta
 • 10. Jakich pomocniczych środków wyrazu powinno się według Pani/Pana używać, aby komunikować się z rozmówcą?
  • Kontakt wzrokowy
  • Mimika twarzy
  • Ubiór, fryzura, makijaż
  • Intonacja głosu
  • Pozycja ciała
  • Gestykulacja
  • Dotyk
  • INNE
 • 11. Jaką formę komunikacji Pani/Pan preferuje?
  • Formę ustną
  • Formę pisemną
  • To zależy od sytuacji
  • Inne…
 • 12. Jaki jest charakter Pani/Pana pracy?
  • Zarządzanie podwładnymi
  • Współpraca z innymi pracownikami
  • Samodzielne stanowisko
  • Inne…
 • 13. Czy uważasz, że aktualny system komunikacji Pani/Pana firmie jest sprawny?
  • Tak
  • Nie
 • 14. Co według Pani/Pana jest główną przyczyną złej komunikacji w organizacjach?
  • Bariery w komunikacji między działami
  • Bariery w przepływie informacji z dołu do góry (pracownik -> kierownik)
  • Duża rola plotki w firmie
  • Brak podziału na informacje priorytetowe i mniej ważne
  • Brak jasnej odpowiedzialności za komunikację wewnętrzną
  • Blokowanie informacji przez kierowników (kierownik -> pracownik)
  • Niedocieranie na czas informacji niezbędnych pracownikom do ich codziennej pracy
  • Przeładowanie pracowników informacjami
  • Źle dobrane narzędzia komunikacyjne
  • Inne…
 • 15. W jaki sposób Pani/Pan komunikuje się z innymi pracownikami?
  • Rozmowa twarzą w twarz
  • Przez wiadomości e-mail
  • Inne…
  • Przez telefon
  • Nie komunikuję się z innymi pracownikami
 • 16. Jaki sposób komunikacji jest Pani/Pana zdaniem najskuteczniejszy?
  • Tablica informacyjna
  • Zebrania z innymi pracownikami
  • Nieformalne narzędzia komunikacji ( rozmowy, plotki itp.)
  • Zebrania z przełożonymi
  • E-mail
  • Inne…
 • 17. Z czego najczęściej wynikają bariery w procesie komunikacji w Pani/Pana przypadku?
  • Z wieku rozmówcy
  • Z płci rozmówcy
  • Z pozycji w firmie
  • Z wykształcenia rozmówcy
  • Z urody
  • Z wyobrażeń
  • Nie odczuwam barier
 • 18. Jakie metody najczęściej stosuje Pani/Pan w pokonywaniu barier komunikacyjnych?
  • Współpracę
  • Kompromis
  • Unikanie
  • Rywalizację
  • Uleganie
 • 19. Czy Pani/Pana zdaniem prawidłowo funkcjonujący przepływ informacji w firmie ma wpływ na jakość wykonywanych obowiązków?
  • Zdecydowanie nie ma żadnego wpływu
  • W niewielkim stopniu ma wpływ
  • Ma wpływ
  • Ma znaczny wpływ
  • Ma ogromny wpływ, gdyż decyduje o jakości wykonywanych obowiązków
  • Inne…
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl