ankieta

ankieta 2

Ankieta została zakończona.

 • Wiek
  *
  • 20-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • powyżej 50 lat
 • Płeć
  *
  • mężczyzna
  • kobieta
 • Stan cywilny
  *
  • panna/kawaler
  • zamężna/ żonaty
  • rozwiedziona/rozwiedziony
  • wdowa/wdowiec
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • miasto
  • wieś
 • Wykształcenie
  *
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Staż pracy
  *
 • Stopień awansu zawodowego
  *
 • Pracuję w:
  *
  • Komenda Powiatowa Policji
  • Zakład Karny
  • Straż Pożarna
 • Zajmowane stanowisko
  *
 • Określ stopień zadowolenia z wynagrodzenia za pracę zawodową (1 oznacza niezadowolenie z 5 pełne zadowolenie)
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jakie według Pani/Pana są uciążliwe cechy zawodu (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
  *
  • zmęczenie i wyczerpanie
  • nadmierna potliwość
  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
  • przeciążenie narządu ruchu
  • praca zmianowa
 • Czy wie Pani/Pan co oznacza termin wypalenie zawodowe?
  *
  • tak
  • nie
 • W jaki sposób według Pani/Pana należy radzić ze zjawiskiem wypalenia zawodowego(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • hobby
  • spotkania towarzyskie
  • odpoczynek w domu
  • alkohol
  • leki
  • psycholog
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Skąd posiada Pani/Pan wiedzę na temat wypalenia zawodowego?
  *
  • internet, telewizja
  • od kolegów, koleżanek
  • wiedza czerpana z fachowej literatury
  • szkolenia, konferencje
  • nie spotkałam/łem się z tym pojęciem
 • Czy zna Pan/Pani instytucje, które zajmują się leczeniem wypalenia zawodowego?
  *
  • tak
  • nie
 • Jakie według Pani/Pana należałoby podjąć działania w celu zapobiegania i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego?
  *
  • opieka psychologa
  • wsparcie rodziny
  • wsparcie przyjaciół
  • odpoczynek
  • prawidłowe relacje w zespole
  • działania edukacyjne
  • inne
 • Czy wydarzenia w pracy mają wpływ na Pani/Pana życie rodzinne?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli odpowiedź była twierdząca, to w jaki sposób się to objawia
  • rozdrażnienie
  • zły nastrój
  • brak entuzjazmu
  • uczucie gniewu i złości
  • bezradność, bezsilność
  • zaburzenia snu
  • chęć przebywania na urlopie lub zwolnieniu lekarskim
  • brak motywacji do pracy
 • Czy jest Pani/Pan zadowolony(a) ze swojej pracy?
  • tak
  • nie
 • Jaki według Pani/Pana jest najistotniejszy element systemu motywacji?
  *
  • dobra atmosfera w pracy
  • obiektywizm i sprawiedliwość w ocenie pracowniczej
  • pewność zatrudnienia
  • możliwość osobistego rozwoju
  • możliwość szybkiego awansu
  • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji
  • inne
 • Co przeszkadza Pani/Panu w swoim miejscu pracy?
  *
  • niskie zarobki
  • zła atmosfera w pracy
  • zbyt mała ilość pracowników
  • zbyt dużo obowiązków
  • niesprawiedliwe traktowanie
  • złe warunki pracy
  • zła organizacja pracy
  • nic mi nie przeszkadza
  • inne
 • Które stwierdzenie/a najtrafniej opisuje to, co Pan/i czuje w związku ze swoją pracą?
  *
  • praca dostarcza mi wiele satysfakcji
  • czuję, że jeszcze wiele mogę zdziałać
  • praca jest dla mnie źródłem pozytywnej energii
  • wyczerpanie fizyczne
  • wyczerpanie emocjonalne
  • niezadowolenie z efektów swojej pracy
  • irytacje w stosunku do obywateli
  • obojętność w stosunku do obywateli
  • zestresowanie
  • zniechęcenie pracą
  • nie potrafię już angażować się w to co robię
  • zawodowo już nic mi się nie chce
  • inne
 • Co zadecydowało, że została Pani/Pan pracownikiem służb mundurowych?
  *
  • przypadek
  • sugestia rodziny
  • namowa znajomych, przyjaciół
  • pragnienie pomocy innym
  • zawsze marzyłam/łem o tym zawodzie
  • inne
 • Czy odradzałaby Pani/Pan młodej osobie wykonywanie zawodu, jaki Pani?Pan wykonuje?
  *
  • tak
  • nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl