ankiety online

rekrutacja/seloekcja

 • Z jakiego źródła Pan/Pani dowiedział/a się o pracy w której obecnie pracuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)*
  • Urząd Pracy
  • Targi Pracy
  • Szkoła/uczelnia/biuro karier
  • Ogłoszenie znajdujące się na tablicy ogłoszeń, w organizacji, w której Pan/Pani obecnie pracuje
  • Internet
  • Prasa
  • Znajomi
  • Inne
 • Z jakiego źródła Pan/Pani zamierza skorzystać, jeżeli będzie poszukiwał nowego zatrudnienia? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
  • Urząd Pracy
  • Targi Pracy
  • Szkoła/uczelnia/biuro karier
  • Intenet
  • Prasa
  • Znajomi
  • Inne
 • Proszę o wskazanie dokumentów, które składał/a Pan /Pani podczas procesu rekrutacji (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)*
  • CV
  • List motywacyjny
  • Referencje
  • Formularz aplikacyjny
  • Świadectwa Pracy
  • Dokumenty poświadczające wykształcenie
  • Inne
 • Czy informacje zawarte w ogłoszeniu nt obowiązków i stanowiska pracy pokrywają się z rzeczywistymi obowiązkami?
  • Tak
  • Nie
  • W pewnym stopniu
 • Jakie rodzaje rekrutacji stosowane są w organizacji, w której Pan/Pani pracuje
  • Zewnętrzna
  • Wewnętrzna
  • Zewnętrzna i wewnętrzna
 • Z ilu etapów składał się proces rekrutacji na zajmowane przez Pana/ Panią stanowisko?
  • 1
  • 3
  • 3
  • 4 i więcej
 • Czy została przeprowadzona z Panem /Panią rozmowa kwalifikacyjna? Jeśli odpowiedź brzmi „nie” po udzielaniu odpowiedzi proszę przejść do pytania numer 12
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważa Pan/ Pani, że rozmowa ta właściwie oceniła Pana/ Pani kwalifikacje potrzebne na stanowisko, o które się Pan/ Pani ubiegał/a?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy uważa Pan/ Pani, że pytania podczas rozmowy były merytoryczne?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy podczas rozmowy padły pytania o dane wrażliwe (poglądy polityczne, religie itd)?
  • Tak
  • Nie
 • Kto przeprowadzał rozmowę? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
  • Pracownik HR
  • Bezpośredni przełożony
  • Dyrektor komórki organizacyjnej
  • Inna osoba
 • Czy podczas selekcji brała pani udział w testach kwalifikacyjnych? (jeśli odpowiedź brzmi „nie” po udzieleniu odpowiedzi proszę przejść do pytania numer 17)
  • Tak
  • Nie
 • Jakiego rodzaju były to testy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  • wiedzy
  • na inteligencję
  • osobowościowe
  • uzdolnień
  • sprawnościowe
  • językowe
  • inne
 • Czy pytania znajdujące się w teście były zrozumiałe?
  • Tak
  • Nie
 • Czy czas przewidziany na rozwiązanie testu był wystarczający?
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważa Pan/Pani, że test ten pozwolił na właściwą ocenę Pana/pani kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy któraś z poniższych metod selekcji była również stosowana, podczas przyjmowania Pana/Pani do pracy?
  • Assessment Centre
  • Próbki pracy
  • Analiza grafologiczna
  • Zadania symulacyjne
  • Skale szacunkowe
  • Inne
  • Żadna
 • Czy uważa Pan/Pani, że proces rekrutacji był przygotowany i przeprowadzony kompetentnie?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy wszystkie etapy rekrutacji i ich wyniki były jawne i podane do publicznej wiadomości?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy przed zawarciem umowy otrzymał/a Pan/Pani informacje na temat opisu stanowiska pracy (takich jak: zadania wykonywane na danym stanowisku, dodatkowe wymagania oraz warunki i zasady pracy na tym stanowisku)?
  • Tak, bardzo szczegółowe
  • Tak, ale mało szczegółowe
  • Nie, nie otrzymałem/łam żadnych informacji
 • Co Pana/ Pani zdaniem zaważyło na tym, że to właśnie Pan/Pani dostał/a tę pracę?
  • pozytywne wrażenie wywarte na rozmowie kwalifikacyjnej oraz odpowiednie kwalifikacje
  • firma pilnie potrzebowała pracownika specjalistycznego
  • posiadałem/am największe doświadczenie
  • ukończony kierunek studiów
  • umiejetności
  • znajomości
  • inne
 • Czy uważa Pan/ Pani, że w procesie rekrutacji pomogła znajomość z jakąś osobą pracującą w tej organizacji?
  • Tak, dzięki tej osobie dowiedziałem się o ofercie pracy
  • Tak, dzięki tej osobie dostałem pracę
  • Nie, nic mi nie pomogła ta znajomość
  • Nie znałem żadnej osoby pracującej w tej organizacji
 • Czy odbywał/a Pan/Pani staż/paktyki w obecnym miejscu pracy?
  • Tak
  • Nie
 • Proszę o podanie stanowiska, na którym Pan/Pani pracuje?
  • Pracownik szeregowy
  • Specjalista
  • Kierownik
  • Dyrektor
 • Proszę o podanie branży w której Pan/Pani pracuje:
  • Informatyka
  • Edukacja/Szkolnictwo
  • Media/wydawnictwo/poligrafia
  • finanse/bankowośc/ubezpieczenia
  • Budownictwo/nieruchomości
  • Instytucje rządowe/administarcja publiczna
  • Medycyna/ochrona zdrowia/farmacja
  • Gastronomia/hotelarstwo/turystyka
  • Transport
  • Usługi prawne
  • Inne
 • W jakiej wielkości firie Pan/Pani pracuje?
  • mikro (do 10 pracowników)
  • małej (do 50 pracowników)
  • średniej (do 250 pracowników)
  • dużej (powyżej 250 pracowniów)
 • Jaka jest Pana/Pani płeć?
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Ile ma Pan/Pani lat?
  • 18-25
  • 25-35
  • 35-45
  • powyżej 45
 • Ile wynosi Pana/Pani staż pracy w obecnym miejscu pracy?
  • poniżej roku
  • 1-2 lata
  • 2-5 lata
  • 5-10 lat
  • powyżej 10 lat
 • Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe licencjat/inzynier
  • wyższe magister
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl