ankieta

Uzależnienie od internetu młodzieży gimnazjalnej

Badanie to jest przeprowadzane w klasach I-III gimnazjum w celu zbadania stosunku młodzieży do Internetu i potencjalnych zagrożeń uzależnieniem. Proszę o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety, która jest częścią pracy magisterskiej. Kwestionariusz ten jest anonimowy, a informacje uzyskane w ten sposób zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, dlatego też proszę o zgodne z prawdą odpowiedzi. Z góry dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do części właściwej ankiety.
  • 1. Od jakiego czasu korzystasz z Internetu? *
    • krócej niż rok
    • od roku
    • 2 lata
    • powyżej 3
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl