ankieta

Motywacja pracowników w przedsiębiorstwie Perfekt Regał

Poniższy kwestionariusz jest całkowicie anonimowy, zebrane wynik posłużą jedynie do celów badawczych. Bardzo proszę o udzielenie prawdziwych odpowiedzi. Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Wiek:
  • 20-25 lat
  • 25-30 lat
  • 35-40 lat
  • 40 i więcej lat
 • Płeć:
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Co jest dla Ciebie ważne w pracy
  Najważniejsze Ważne Mało ważne
  wysokie zarobki
  pozytywna atmosfera
  możliwość awansów
  bezpieczeństwo pracy
  satysfakcja z wyników
  docenienie przez przełożonego
  doświadczenie i nowe umiejętności
  elastyczne godziny pracy
  wykorzystanie swoich umiejętności
 • Jakie czynniki wpłynęły na wybór tej pracy?
  • przypadek
  • wysokość wynagrodzenia
  • prestiż pracodawcy
  • ciekawa praca
  • łatwość otrzymania pracy
  • została mi polecona przez znajomego
  • bezrobocie, poszukiwanie jakiejkolwiek pracy
  • inny
 • W porównaniu z podobnymi stanowiskami w innych firmach, jestem odpowiednio wynagradzany(a) za swoją pracę
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy wykonywaną przez Ciebie pracę można określić jako:
  • stresującą
  • rutynową
  • rozwijającą osobowość
  • hamującą rozwój osobowy
  • bardzo odpowiedzialną
  • uciążliwą
 • Czy w stosunku do wykonywanych przez Ciebie zadań, czujesz się doceniany(a) w firmie?
  • tak
  • nie
 • Co cenię sobie w obecnej pracy najbardziej:
  • stabilność zatrudnienia
  • atmosferę panującą w pracy
  • pakiet socjalny
  • możliwość nauki lub zdobycie doświadczenia
 • Które pochwały/nagrody za dobre wyniki w pracy są wobec Ciebie najczęściej stosowane?
  • nagroda pieniężna
  • pochwała słowna publiczna
  • pochwała i uścisk dłoni od przełożonego w cztery oczy
  • obiecany awans
  • podwyżka wynagrodzenia
  • nie są stosowane wobec mnie żadne pochwały i nagrody
 • Co jest dla Ciebie istotne w warunkach pracy?
  Bardzo istotne Istotne Mało istotne
  wynagrodzenie zasadnicze
  nagroda roczna
  system premiowania
  rozwój zawodowy - szkolenia
  ścieżka zawodowa - awans
  współudział w podejmowaniu decyzji
  pochwała ustna
  dialog z przełożonym
 • Gdybym miał(a) możliwość zmiany pracy bez zmian warunków płacy podjąłbym(jęłabym) decyzję bez wahania:
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Powód dla którego pracuję w tej firmie:
  • ludzie i atmosfera w pracy
  • dobre relacje z kadrą kierowniczą
  • wynagrodzenie
  • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
  • możliwość awansu
 • Jakie narzędzie motywujące skłoniłoby Cię do pozostania w firmie w przypadku otrzymania oferty od konkurencyjnego przedsiębiorstwa?
  • podwyżka
  • elastyczne godziny pracy
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • premia okazjonalna
  • żadne, nie wiążę swojej kariery w tej firmie
 • Jakie system motywacji finansowej stosowane są w Twojej Firmie?
  • premie miesięczne
  • premie kwartalne
  • premie roczne
  • nagrody dla pracowników m-ca, kwartału, roku
  • nagrody z zysku
  • jest to tylko płaca zasadnicza
 • Jakie elementy i zachowania najlepiej wpływają na podwyższenie Twojej motywacji?
  • wysokość wynagrodzenia
  • sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników
  • premia
  • udział w szkoleniach
  • samodzielność w wykonywaniu zadań
  • poczucie samorealizacji i rozwoju
  • poczucie uzyskiwania osiągnięć
  • możliwość wykorzystania własnych uzdolnień
  • atmosfera w miejscu pracy
  • opinia kierownika dotycząca jakości pracy
  • możliwość awansu
 • Jakie systemy motywacji pozafinansowej stosowane są w Twojej firmie.
  • dofinansowanie nauki języków obcych
  • pożyczki pracownicze
  • publiczna pochwała, dyplom
  • karnety na basen, siłownię
  • wyjazdy integracyjne
  • kontrola pracy, monitoring
  • dobre warunki pracy
  • gadżety
  • szkolenia
  • awans
  • opieka medyczna
  • laptop
  • samochód służbowy
  • telefon komórkowy
 • Co najbardziej demotywuje Cię w pracy?
  • monotonia
  • brak zainteresowania przełożonych
  • niezorganizowanie
  • brak realizacji celów
  • brak podwyżki
  • poranne wstawanie
  • ograniczona gama szkoleń
  • brak perspektyw awansu i rozwoju
  • nie ma takiej rzeczy
  • wysokość wynagrodzenia
  • zła atmosfera
  • zła komunikacja między osobami, działami kary
  • brak możliwości samodzielnej pracy
 • Czy czujesz się zmotywowany/a do pracy?
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie tak
  • trudno powiedzieć
  • zdecydowanie nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl