ankieta

Wykorzystanie środków unijnych w mieście Oława.

Uprzejmie proszę Państwa o udział w badaniu, które ma na celu zdobycie informacji w zakresie wpływu funduszy unijnych na rozwój miasta Oława. Pytania zawarte w ankiecie nawiązują do stopnia wykorzystania funduszy, adekwatności ich rozdysponowania, jak również ich bezpośredniego wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców miasta. Informacje te potrzebne mi są do pracy licencjackiej.Poniższa ankieta jest anonimowa oraz dobrowolna. Z góry dziękuję za pomoc.
 • Czy informacja o Funduszach Strukturalnych UE jest
  *
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Wystarczająca
  • Słaba
  • Bardzo słaba
 • Jakie jest obecnie główne źródło informacji o Funduszach Strukturalnych UE?
  *
  • Internet
  • Media publiczne
  • Publikacje specjalistyczne
  • Szkolenia
  • Punkty doradcze
 • Jak ocenia Pan/ Pani rozwój inwestycji w mieście Oława?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Czy ostatnie lata były korzystne dla miasta Oława pod względem rozwoju infrastruktury?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Nie mam zdania
 • Czy zauważa Pan/Pani tablice informacyjne odnośnie inwestycji w Oławie dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach funduszy unijnych?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy korzysta Pan/Pani z obiektów/usług sfinansowanych w ramach funduszy w mieście?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Z których obiektów/usług w mieście sfinansowanych w ramach funduszy korzysta Pan/Pani najczęściej?
  *
 • Czy uważa Pan/Pani za korzystne działanie funduszy unijnych?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Nie mam zdania
 • Czy według Pana/ Pani władze miasta wystarczająco korzystają z możliwych funduszy?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Nie mam zdania
 • Czy Pani/Pana zdaniem inwestycje współfinansowane ze środków Europejskich przyczynią się do poziomu życia mieszkańców regionu?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Nie mam zdania
 • Proszę wymienić najważniejsze zdaniem Pana(i) inwestycje współrealizowane ze środków Unijnych w mieście Oława.
  *
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • Poniżej 20 lat
  • 21-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • 51-60 lat
  • 61 i więcej lat
 • Wykształcenie:
  *
  • Podstawowe
  • Zasadnicze zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Miasto Oława
  • Powiat oławski
  • Gmina Oława
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl