ankiety

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE MOICH UCZNIÓW

Szanowna Pani / Panie, Jestem studentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która dotyczy umiejętności matematycznych dzieci sześcio- oraz siedmioletnich. Ankieta ta jest anonimowa i przeznaczona wyłącznie do celów badawczych. Informacje, które pragnę uzyskać zostaną wykorzystane do pracy magisterskiej. Dziękuję za poświęcony czas.

Ankieta została zakończona.

 • Które z zakresów umiejętności matematycznych są Pani / Pana zdaniem najlepiej rozwinięte w grupie sześciolatków? Proszę wybrać MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi.
  *
  • Umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
  • Umiejętność układania obiektów w serie malejące i rosnące
  • Umiejętność orientacji na kartce papieru
  • Umiejętność dostrzegania symetrii oraz kontynuowania regularnego wzoru
  • Umiejętność wyznaczania sumy i różnicy w zakresie 10 podczas manipulowania zbiorami zastępczymi
  • Umiejętność rozwiązywania zadań z treścią za pomocą liczb
  • Umiejętność mierzenia obiektów za pomocą linijki
  • Umiejętność różnicowania przedmiotów lżejszych i cięższych
  • Umiejętność rozpoznawania czasu na zegarze
  • Inne
 • Które z zakresów umiejętności matematycznych są Pani / Pana zdaniem najlepiej rozwinięte w grupie siedmiolatków? Proszę wybrać MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi.
  *
  • Umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
  • Umiejętność układania obiektów w serie malejące i rosnące
  • Umiejętność orientacji na kartce papieru
  • Umiejętność dostrzegania symetrii oraz kontynuowania regularnego wzoru
  • Umiejętność wyznaczania sumy i różnicy w zakresie 10 podczas manipulowania zbiorami zastępczymi
  • Umiejętność rozwiązywania zadań z treścią za pomocą liczb
  • Umiejętność mierzenia obiektów za pomocą linijki
  • Umiejętność różnicowania przedmiotów lżejszych i cięższych
  • Umiejętność rozpoznawania czasu na zegarze
  • Inne
 • Które z zakresów umiejętności matematycznych są Pani / Pana zdaniem najsłabiej rozwinięte w grupie sześciolatków? Proszę wybrać MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi.
  *
  • Umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
  • Umiejętność układania obiektów w serie malejące i rosnące
  • Umiejętność orientacji na kartce papieru
  • Umiejętność dostrzegania symetrii oraz kontynuowania regularnego wzoru
  • Umiejętność wyznaczania sumy i różnicy w zakresie 10 podczas manipulowania zbiorami zastępczymi
  • Umiejętność rozwiązywania zadań z treścią za pomocą liczb
  • Umiejętność mierzenia obiektów za pomocą linijki
  • Umiejętność różnicowania przedmiotów lżejszych i cięższych
  • Umiejętność rozpoznawania czasu na zegarze
  • Inne
 • Które z zakresów umiejętności matematycznych są Pani / Pana zdaniem najsłabiej rozwinięte w grupie siedmiolatków? Proszę wybrać MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi.
  *
  • Umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
  • Umiejętność układania obiektów w serie malejące i rosnące
  • Umiejętność orientacji na kartce papieru
  • Umiejętność dostrzegania symetrii oraz kontynuowania regularnego wzoru
  • Umiejętność wyznaczania sumy i różnicy w zakresie 10 podczas manipulowania zbiorami zastępczymi
  • Umiejętność rozwiązywania zadań z treścią za pomocą liczb
  • Umiejętność mierzenia obiektów za pomocą linijki
  • Umiejętność różnicowania przedmiotów lżejszych i cięższych
  • Umiejętność rozpoznawania czasu na zegarze
  • Inne
 • Poziom umiejętności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich jest Pani / Pana zdaniem:
  • Niski
  • Przeciętny
  • Wysoki
 • . Poziom umiejętności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki dzieci siedmioletnich jest Pani / Pana zdaniem:
  • Niski
  • Przeciętny
  • Wysoki
 • Czy Pani / Pana zdaniem rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej przez dzieci sześcioletnie jest słuszne?
  • Tak
  • Nie
 • Proszę uzasadnić swoją odpowiedź z poprzedniego pytania.
 • W jaki sposób ocenia Pani / Pan nowy podręcznik biorąc pod uwagę treści edukacji matematycznej?
  • Nisko
  • Średnio
  • Wysoko
 • Które z obszarów edukacji matematycznej są Pani / Pana zdaniem najlepiej opracowane w nowym podręczniku? Proszę wybrać MAKSYMALNIE trzy odpowiedzi.
  • Orientacja przestrzenna
  • Orientacja na kartce papieru
  • Klasyfikowanie
  • Figury geometryczne
  • Dodawanie i odejmowanie
  • Ważenie
  • Mierzenie
  • Zadania tekstowe
  • Porównywanie liczb
  • Czas
  • Kalendarz
  • Temperatura
  • Aspekty liczb
  • Symetria
  • Rytmy
  • Rozkład liczby
  • Inne
 • . Które z obszarów edukacji matematycznej są Pani / Pana zdaniem najsłabiej opracowane w nowym podręczniku? Proszę wybrać MAKSYMALNIE trzy odpowiedzi.
  • Orientacja przestrzenna
  • Orientacja na kartce papieru
  • Klasyfikowanie
  • Figury geometryczne
  • Dodawanie i odejmowanie
  • Ważenie
  • Mierzenie
  • Zadania tekstowe
  • Porównywanie liczb
  • Czas
  • Kalendarz
  • Temperatura
  • Aspekty liczb
  • Symetria
  • Rytmy
  • Rozkład liczby
  • Inne
 • Czy uważa Pani / Pan, źe niektóre obszary edukacji matematycznej zostały źle opracowane w nowym podręczniku?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedział / -a Pan / Pani TAK, to proszę wymienić te obszary, które zostały źle opracowane.
 • Proszę zaznaczyć wykształcenie:
  • Średnie pedagogiczne
  • Wyższe zawodowe (licencjat)
  • Wyższe magisterskie
 • Proszę zaznaczyć stopień awansu zawodowego:
  • Nauczyciel stażysta
  • Nauczyciel kontraktowy
  • Nauczyciel mianowany
  • Nauczyciel dyplomowany
 • Proszę zaznaczyć lata pracy:
  • 0-5
  • 5-10
  • więcej niż 10

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl