ankieta online

Nauczanie języka angielskiego

Drodzy uczniowie! Chciałabym poznać Waszą opinię na temat sposobu prowadzenia lekcji oraz waszej nauki języka angielskiego. Uzyskane informacje pozwolą mi podnieść efektywność nauczania tego przedmiotu. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta została zakończona.

 • Moje postępy w nauce języka angielskiego zostały ocenione na ocenę:
  *
  • celującą
  • bardzo dobrą
  • dobrą
  • dostateczną
  • dopuszczającą
  • niedostateczną
 • Jak oceniasz swoją motywację do nauki języka angielskiego?
  *
  • wysoka
  • średnia
  • niska
 • Materiały wykorzystywane na lekcji języka angielskiego uważasz za:
  *
  • ciekawe i przydatne
  • zróżnicowane
  • mało interesujące
 • Jak oceniasz swoją sumienność w wykonywaniu prac domowych z angielskiego?
  *
  • wykonuję systematycznie
  • na ogół odrabiam prace domowe
  • wykonuję sporadycznie
  • nie wykonuję zadań domowych
 • Czy w razie trudności możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy odpowiada Ci sposób pracy nauczyciela?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy chcesz aby nauczyciel podwyższył trudność przekazywanej wiedzy?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy po zajęciach odnosisz wrażenie, że dowiedziałeś się czegoś nowego?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Jaką formę pracy lubisz najbardziej na lekcji?
  *
  • praca indywidualna
  • praca w parach
  • praca w grupach
 • Co sprawia Ci najwięcej trudności na lekcji języka angielskiego?
  *
  • czytanie tekstów
  • konwersacje
  • ćwiczenia gramatyczne
  • słuchanie
  • wypowiedź pisemna
  • ćwiczenia leksykalne
 • W jaki sposób zapamiętujesz najwięcej informacji na lekcji języka angielskiego?
  *
  • słuchając wykładu nauczyciela
  • pracując w parach/grupach
  • rozwiązując zadania tekstowe/ćwiczenia
  • prowadząc konwersacje
 • Co sprawia, że lekcje języka angielskiego są ciekawe?
  *
  • temat lekcji
  • Twoje samopoczucie
  • sposób prowadzenia lekcji
  • osoba nauczyciela
  • praca w parach / grupach
 • Czy nauczyciel stwarza życzliwą atmosferę na zajęciach języka angielskiego?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel informuje Cię za co będzie oceniał?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel motywuje do czynnego udziału w zajęciach wszystkich uczniów?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel jest w swych ocenach sprawiedliwy?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy sposób wyjaśniania i tłumaczenie zagadnień przez nauczyciela jest dla Ciebie zrozumiały?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Tempo pracy na lekcji jest dla Ciebie:
  *
  • za szybkie
  • odpowiednie
  • za wolne
 • Jak oceniasz swoje umiejętności z języka angielskiego? (według stopni)
  *
  • celujące
  • bardzo dobre
  • dobre
  • dostateczne
  • dopuszczające
  • niedostateczne
 • Moim zdaniem sukces w nauczaniu języków obcych zależy przede wszystkim od:
  *
  • nauczyciela
  • systematyczności w nauce
  • chęci i motywacji ucznia
  • podręczników i pomocy dydaktycznych
 • Czy chętnie uczestniczysz w lekcji języka angielskiego?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Ile czasu poświęcasz na naukę języka angielskiego w domu?
  *
  • 1/2 h dziennie
  • ok. 2 -3h tygodniowo
  • mniej niż 3h w miesiącu
  • nie uczę się angielskiego w domu
 • Jakie są twoje propozycje, aby polepszyć efektywność nauczania i uczenia się angielskiego w naszej grupie ...?
  *

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl