ankieta online

Kwestionariusz form przemocy

Poniżej znajdują się twierdzenia opisujące czynniki, które wpływają na możliwość wystąpienia przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Oceń jak często, każdy z czynników wpływa na stosowanie przemocy wobec osoby starszej przez członków jej rodziny. W swoich opiniach użyj pięciostopniowej skali: 0- Wcale nie wpływa 1- Rzadko wpływa 2- Czasami wpływa 3- Często wpływa 4- Bardzo często wpływa
 • Niski status materialny rodziny (np. bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Choroby psychiczne występujące u sprawcy przemocy obecnie lub w przeszłości
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Niewielka ilość kontaktów osoby starszej z innymi ludźmi poza rodziną (innymi krewnymi, sąsiadami, przyjaciółmi)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Zależność finansowa i bytowa sprawcy przemocy od osoby starszej
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Okresowy stres doświadczany przez sprawcę przemocy (np. w pracy)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Konflikty obecnie występujące w rodzinie
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Nadużywanie alkoholu lub narkotyków przez sprawcę przemocy
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Agresywne i prowokacyjne zachowania osoby starszej wobec sprawcy przemocy (np. gryzienie, wyzywanie, plucie na opiekuna)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Zaburzenia w komunikacji między członkami rodziny (np. przemilczanie problemów)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Kobieta w starszym wieku, jako łatwiejszy obiekt przemocy
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Zależność finansowa i bytowa osoby starszej od sprawcy przemocy
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Trudne relacje między osobą starszą a sprawcą przemocy obecnie i/lub w przeszłości
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Zaawansowany wiek osoby starszej i/ lub zły stan zdrowia (np. słabość uniemożliwiająca obronę siebie i szukanie pomocy)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Niepełnosprawność osoby starszej wymagająca ciągłej pomocy w codziennych czynnościach (np. mycie, ubieranie, karmienie, toaleta)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Cechy osobowościowe sprawcy (np. impulsywność, egoizm lub brak współczucia)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Izolacja rodziny od najbliższego otoczenia (np. sąsiadów, dalszych krewnych)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Dzielenie wspólnego domu lub mieszkania przez osobę starszą i sprawcę przemocy
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Obecność przemocy w relacjach rodziny w przeszłości
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Sprawca przemocy, który w dzieciństwie sam był ofiarą podobnego maltretowania
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Zaniki pamięci lub inne zaburzenia psychiczne osoby starszej powodujące jej kłopotliwe zachowania (np. zagubienie, zapominanie imion)
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Mężczyzna, jako częstszy sprawca przemocy wobec osób starszych
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl