ankieta

,,Rola kredytów hipotecznych w finansowaniu potrzeb ludzi”

Jestem studentką III roku studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej roli kredytów hipotecznych w finansowaniu potrzeb ludzi. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych - do pracy licencjackiej. Dziękuję bardzo za udział w badaniu

Ankieta została zakończona.

 • Na jaki cel zaciągnął/ęła Pan/ Pani kredyt hipoteczny?
  *
  • Zakup domu
  • Zakup mieszkania
  • Budowa domu
  • Remont mieszkania
 • Czy nie miała Pani żadnych obaw przed zaciąganiem tego typu kredytów
  *
  • tak
  • nie
 • Na jaką kwotę zaciągnął/ęła Pan/Pani kredyt hipoteczny?
  *
  • Poniżej 50 tys. zł.
  • 50 tys. - 100 tys. zł.
  • 100 tys. - 150 tys. zł.
  • 150 tys. - 200 tys. zł
  • 250 tys. - 300 tys. zł
  • Powyżej 300 tys. zł.
 • Ile wynosił wkład własny:
  *
  • 10%
  • 20%
  • 30%
 • Czy jest Pan/ Pani zadowolony/a z pożyczenia pieniędzy na takich warunkach?
  *
  • tak
  • nie
 • Na jaki czas zaciągnął/ęła Pan/Pani kredyt?
  *
  • Poniżej 10 lat
  • 10-15 lat
  • 16-20 lat
  • 21-25 lat
  • 26-30 lat
  • Powyżej 30 lat
 • Który rok spłaca Pan/Pani kredyt?
  *
  • Pierwszy rok
  • 2-5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-20 lat
  • Powyżej 20 lat
 • W jakiej walucie zaciągnął/ęła Pan/Pani kredyt?
  *
  • PLN
  • CHF
  • USD
  • EUR
 • Czym sugerował/ła się Pan/ Pani w wyborze kredytu?
  *
  • Oprocentowanie kredytu
  • Całkowity koszt kredytu
  • Sposób spłaty kredytu
  • Dostępność kredytu
  • Możliwość zaciągnięcia kredytu w walucie obcej
  • Renoma i opinie o banku
  • Doradztwo znajomych lub doradcy
  • Reklama telewizyjna
 • W ilu bankach złożył/ła Pan/ Pani wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego?
  *
  • Tylko w jednym
  • W dwóch
  • W kilku
 • W jakim banku zaciągnął/ęła Pan/Pani kredyt?
  *
  • PKO BP
  • Pekao SA
  • Alior Bank
  • Millenium
  • ING Bank Śląski
  • BGŻ BNP PARIBAS
 • Dlaczego wybrała Pani akurat ten bank?
  *
 • Proszę wskazać najważniejsze problemy, jakie pojawiły się w momencie zaciągania kredytu:
  *
  • Problem z uzyskaniem zdolności kredytowej
  • Skomplikowane formalności i procedury
  • Niezrozumiałe przepisy
  • Niemiły, nieżyczliwy personel banku
  • Problemy ze zgromadzeniem koniecznego wkładu własnego
  • Problem z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości
 • Proszę wskazać najważniejsze zalety kredytu hipotecznego?
  *
  • Przejrzyste procedury
  • Nieskomplikowane formalności
  • Długoterminowy charakter kredytu
  • Stosunkowo niski całkowity koszt kredytu
  • Możliwość pożyczenie wysokiej kwoty w jednym banku
  • Dostępność kredytu
 • Pojawiły się u Pana/Pani problemy ze spłatą rat kredytu?
  *
  • Nigdy nie miałem/miałam takiego problemu
  • Miałem/miałam taki problem raz
  • Taki problem występuje u mnie sporadycznie
  • Często mam problemy ze spłatą miesięcznej raty kredytu
 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • Do 25 lat
  • 26- 40 lat
  • 41-50 lat
  • Powyżej 51 lat
 • Wykształcenie:
  *
  • Wyższe
  • Średnie
  • Podstawowe
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • Wieś
  • Miasto do 10 000 mieszkańców
  • Miasto od 10 000 do 50 000 mieszkańców
  • Miasto od 50 000 do 500 000 mieszkańców
  • Miasto powyżej 500 000 mieszkańców
 • Dochody miesięczne:
  *
  • Poniżej 2000 zł
  • 2000 zł – 3000 zł
  • 4000 zł– 5000 zł
  • Powyżej 5000 zł
 • Miejsce pracy:
  *
  • Mała lub średnia firma prywatna
  • Duża korporacja
  • Administracja
  • Służba zdrowia
  • Szkolnictwo
  • Własna działalność gospodarcza

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl