ankieta online

motywacja

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Celem ankiety jest poznanie czynników, które motywują Cię do pracy oraz określenie czynników wpływających na pozytywną atmosferę pracy w naszej firmie. Ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi
 • Czy system wynagradzania w firmie jest Ciebie jasny?
  • tak
  • nie
 • Czy jesteś zadowolony/a z wysokości otrzymywanego wynagrodzenia?
  • tak
  • nie
 • Zaznacz czynniki, które motywują cię do efektywnej pracy. (Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
  • wynagrodzenie
  • sukces firmy
  • atmosfera w pracy
  • pozycja w firmie
  • rozwój zawodowy
  • obawa o zwolnienie
  • poczucie samorealizacji
 • W jaki sposób chciałabyś /chciałbyś być nagradzana/nagradzany za dodatkowe osiągnięcia w pracy?:
  • podwyżką płacy
  • premią
  • nagrodą uznaniową
  • pochwałą
  • szkoleniem
  • awansem
  • opieką medyczną (częściowo dofinansowaną)
  • dofinansowaniem urlopu wypoczynkowego
  • dodatkowym urlopem
  • dodatkowymi narzędziami niezbędnymi na stanowisku pracy
 • Jakie sposoby motywowania stosowanie w firmie uznajesz za najbardziej efektywne:
 • Wymień czynniki, które według Ciebie wpływają na pozytywną atmosferę pracy w naszej firmie:
 • Wymień czynniki, które według Ciebie wpływają na pogorszenie atmosfery w pracy w naszej firmie:
 • Wymień swoje pomysły, na to w jaki sposób budować pozytywna atmosferę pracy
 • W jaki sposób na Twoją pracę wpływają takie elementy jak: informację wyświetlane na TV, wiadomości e mail z wynikami, dodatkowymi informacjami
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl