ankieta online

Funkcjonowanieoceny okresowej

 • Wiek
  *
  • 18-20 lat
  • 21-25 lat
  • 26-30 lat
  • powyżej 30 lat
 • Staż pracy
  *
  • do 6 miesięcy
  • rok
  • 2-3 lata
  • powyżej 3 lat
 • Poziom wykształcenia
  *
  • Średnie
  • W trakcie studiów
  • Wyższe
 • Czy dostajesz informację zwrotną na temat swojej codziennej pracy?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy bieżąca iformacja zwrotna ułatwia Tobie codzienną pracę?
  *
  • tak
  • nie
 • Od kogo najczęściej dostajesz informację zwrotną?
  *
  • od bezpośredniego przełożonego
  • od klientów
  • od innych pracowników
  • od każdego z wyżej wymienionych
  • od nikogo
 • Czy znasz procedury związane z oceną okresową w Twojej firmie?
  *
  • tak
  • nie
 • Według Ciebie ocena okresowa w Twojej firmie ma wpływ na:
  *
  zdecydowanie tak raczej tak ani tak ani nie raczej nie zdecydowanie nie
  awans
  podwyżkę/premię
  motywację
  rozwój
 • Według Ciebie ocena okresowa w Twojej firmie ma wpływ na c.d. pyt 8:
  *
  zdecydownie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie
  zwolnienie
 • Który z wymienionych elementów oceniasz pozytywnie:
  *
  • atmosferą
  • metodę
  • skalę ocen
  • oceniającego
  • wszystkie z wymienionych
  • nie było elementór pozytywnych
 • Który z wymienionych elementów oceniasz negatywnie:
  *
  • atmosferę
  • metodę
  • skalę ocen
  • oceniającego
  • wszystkie wymienione
  • nie było elementów negatywnych
 • Co sprawiło, że czułaś/eś się niekomfortowo podczas oceny?
  *
  • stres spowodowany oceną
  • osoba oceniająca
  • miejsce
  • konsekwencje związane z uzyskaną oceną
  • prezentacja oceny
  • wszystkie wymienione
  • czułam/em się swobodnie podczas oceny
 • Czy uważasz, ze osoba oceniająca:
  *
  zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie
  wykazywała zainteresowanie Twoją osobą podczas oceny?
  przygotowała siędo oceny?
  sugerowała się jednym zdarzeiem (pozytywnym lub negatywnym)
  oceniała Cię tylko negatywnie
 • Czy uważasz, ze osoba oceniająca c.d. pyt 13:
  *
  zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie
  miała konkretne dowody, aby poprzeć swoje argumenty
 • Czy uzyskana ocena jest według Ciebie:
  *
  tak nie
  sprawiedliwa
  miarodajna
  obiektywna
  wyczerpująca
 • Według Ciebie skala ocen jest:
  *
  • sprawiedliwa
  • niesprawiedliwa
  • uśredniająca
  • dobrze dobrana do metody
  • nie potrafię określić
 • Jaką formę ma rozmowa oceniająca?
  *
  • dialogu
  • monologu
 • W jaki sposób został stworzony indywidualny plan działań na przyszłość
  *
  • przez przełożonego w Twojej obecności
  • przez przełożonego bez Twojej obecności
  • Wspólnie podczas oceny
  • nie został stworzony
 • Podczas oceny dostałaś/eś informację na temat max. 3 odpowiedzi
  *
  • swoich mocnych i słabych stron
  • wyłącznie Twoich zalet
  • wyłącznie Twoich wad
  • rzeczy, które musisz poprawić podczas codziennej pracy
  • Twoich umiejętności, które warto rozwijać
  • gdzie szukać wsparcia w razie potrzeby
  • żadne z wyżej wymienionych
 • Czy miałaś/miałeś możliwość odwołania isę od oceny, gdy się z nią nie zgadzałaś/eś?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy uważasz że ocena okresowa jest potrzebna w Twojej firmie?
  *
  • tak
  • nie
 • Co według Ciebie ma wpływ na wynik oceny max. 3 odpowiedzi
  *
  • przygotowanie sięosoby oceniającej
  • relacja przełożony-pracownik
  • zainteresowanie przełożonego pracą swoich pracowników
  • odpowiednio dobrana metoda
  • dobrze wykonywane obowiązki przez pracownika ocenianego
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl