ankiety

Badanie wpływu działań promocyjnych na wybór gier komputerow

Ankieta skierowana jest do osób w wieku od 10 do 70 lat wchodzących w skład społeczności graczy. Na każde pytanie należy wybrać tylko jedną odpowiedź. Odpowiedź należy zaznaczyć poprzez zakreślenie podpunktu odpowiedzi.

Ankieta została zakończona.

 • Jakiej jest Pan/Pani płci?
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Jaki wpływ mają reklamy na dokonywane przez Pana/Panią zakupy związane z grami komputerowymi?
  *
  • Kupuję tylko reklamowane produkty
  • Często kupuję reklamowane produkty
  • Czasami kupuję reklamowane produkty
  • Nie kupuję produktów znanych z reklam
 • Jak często dokonuje Pan/Pani zakupu gier komputerowych?
  *
  • Raz w tygodniu
  • Raz w miesiącu
  • Raz na pół roku
  • Raz w roku
  • Rzadziej lub nigdy
 • Jak często dokonuje Pan/Pani opłat związanych z korzystaniem z usług gier komputerowych?
  *
  • Płacą regularny abonament
  • Raz w tygodniu
  • Raz w miesiącu
  • Raz na pół roku
  • Raz w roku
  • Rzadziej lub nigdy
 • Skąd najczęściej dowiaduje się Pan/Pani o grach komputerowych?
  *
  • Prasa
  • Telewizja
  • Internet
  • Radio
  • Bilbordy
 • Czy reklamowanie tego samego produktu poprzez różne źródła informacji ma wpływ na Pana/Pani decyzję o zakupie danej pozycji komputerowej?
  *
  • Powtarzająca się reklama ułatwia moją decyzję o zakupie.
  • Powtarzająca się reklama nie wpływa na moją decyzję o zakupie.
  • Powtarzająca się reklama irytuje mnie i zniechęca do produktu.
 • Czy wykorzystanie wizerunku gwiazd wpływa na Pana/Pani decyzję o zakupie gry komputerowej?
  *
  • Wpływa istotnie.
  • Ma znaczenie.
  • Nie wpływa na moją decyzję
  • Zniechęca mnie.
 • Jaki wpływ ma marka bądź znane logo na Pana/Pani decyzję o zakupie gry komputerowej?
  *
  • Ma znaczący wpływ na decyzję.
  • Jest mi obojętne.
 • Czy możliwość uczestnictwa w konferencjach oraz pokazach jest dla Pana/Pani istotnym środkiem pozywania informacji na temat interesujących Pana/Panią gier komputerowych?
  *
  • Ma ogromny wpływ
  • Jest mile widziane
  • Jest mi obojętne
 • Czy możliwość wspierania akcji charytatywnych poprzez nabycie konkretnej pozycji ma wpływ na Pana/Pani decyzję o jej zakupie?
  *
  • Ma ogromny wpływ
  • Jest mile widziane
  • Jest mi obojętne
 • Czy w wypadku zakupu wyczekiwanego tytułu gry komputerowej duże znaczenie dla Pana/Pani odgrywa cena danej pozycji?
  *
  • Nie odgrywa
  • Ma znaczenie
  • Odgrywa znaczącą rolę
 • Czy dołączanie elementów promocyjnych do gry komputerowej takich jak: figurki, plakaty, unikatowe wyposażenie postaci itp. wpływa na podejmowaną przez Pana/Panią decyzję o zakupie danej pozycji?
  *
  • Ma ogromny wpływ
  • Jest mile widziane
  • Jest mi obojętne
 • Czy możliwość wcześniejszego wypróbowania danej gry komputerowej w wersji demonstracyjnej bądź wersji „beta testy” ma wpływ na Pana/Pani decyzję o zakupie?
  *
  • Ma ogromny wpływ
  • Jest mile widziane
  • Jest mi obojętne
 • Czy promocja cenowa ma istotny wpływ na podjęcie decyzji o zakupie gry komputerowej?
  *
  • Ma ogromny wpływ
  • Jest mile widziane
  • Jest mi obojętne
 • Czy wykonanie opakowania oraz jego oprawa graficzna mają istotne znaczenie przy wyborze przez Pana/Panią gry komputerowej?
  *
  • Ma ogromny wpływ
  • Jest mile widziane
  • Jest mi obojętne

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl