ankiety

Komunikacja interpersonalna w organizacji

Ankieta jest anonimowa i służy jedynie do celów naukowych. Za jej wypełnienie serdecznie dziękuję.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • 20-25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-35 lat
  • 36-40 lat
  • 41-45 lat
  • 46-50 lat
  • 51-55 lat
 • Wykształcenie:
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Staż pracy:
  *
  • Mniej niż 1 rok
  • 1-3 lat
  • 3-6 lat
  • więcej niż 6 lat
 • Czy podczas rozmowy z drugą osobą zwraca Pan(i) uwagę na mowę ciała, gesty, intonację?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy wygląd osoby, z którą Pan(i) rozmawia ma wpływ na postrzeganie jej wypowiedzi?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy płeć osoby, z którą Pan(i) rozmawia ma wpływ na komunikację z nią?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czym Pan(i) kieruje się przy poznawaniu nowych osób?
  *
  • Wcześniej zasłyszanymi opiniami
  • Pierwszym wrażeniem o osobie – jej wygląd, sposób bycia
  • Staram się bliżej poznać osobę, dopiero później wyrabiam sobie o niej opinię
 • Na którą część twarzy zwraca Pan(i) największą uwagę podczas rozmowy?
  *
  • Włosy
  • Czoło
  • Oczy
  • Nos
  • Usta
  • To zależy od sytuacji
 • Jakich pomocniczych środków wyrazu powinno się według Pan(i)a używać, aby komunikować się z rozmówcą?
  *
  • Kontakt wzrokowy
  • Mimika twarzy
  • Ubiór, fryzura, makijaż
  • Intonacja głosu
  • Dotyk
  • Gestykulacja
  • Pozycja ciała
  • Inne
 • Jaką formę komunikacji Pan(i) preferuje?
  *
  • Formę ustną
  • Formę pisemną
  • To zależy od sytuacji
  • Inne...
 • Jaki jest charakter Pan(i)a pracy?
  *
  • Zarządzanie podwładnymi
  • Współpraca z innymi pracownikami
  • Samodzielne stanowisko
  • Inne…
 • Czy uważa Pan(i), że aktualny system komunikacji w firmie jest sprawny?
  *
  • Tak
  • Nie
 • W jaki sposób Pan(i) komunikuje się z innymi pracownikami?
  *
  • Rozmowa face to face
  • Wiadomości e-mail
  • Rozmowa przez telefon
  • Nie komunikuję się z innymi pracownikami
  • To zależy od sytuacji
 • Co według Pan(i)a jest główną przyczyną złej komunikacji w organizacjach?
  *
  • Bariery w komunikacji między działami
  • Bariery w przepływie informacji z dołu do góry (pracownik -> kierownik)
  • Duża rola plotki w firmie
  • Brak podziału na informacje priorytetowe i mniej ważne
  • Brak jasnej odpowiedzialności za komunikację wewnętrzną
  • Blokowanie informacji przez kierowników (kierownik -> pracownik)
  • Niedocieranie na czas informacji niezbędnych pracownikom do ich codziennej pracy
  • Przeładowanie pracowników informacjami
  • Źle dobrane narzędzia komunikacyjne
  • Inne…
 • Jaki sposób przekazywania informacji jest Pan(i)a zdaniem najskuteczniejszy?
  *
  • Tablica informacyjna
  • Zebrania z innymi pracownikami
  • Zebrania z przełożonymi
  • E-mail
  • Nieformalne narzędzia komunikacji ( rozmowy, plotki itp.)
  • Inne...
 • Z czego najczęściej wynikają bariery w procesie komunikacji w Pan(i)a przypadku?
  *
  • Z wieku rozmówcy
  • Z płci rozmówcy
  • Z pozycji w firmie
  • Z wykształcenia rozmówcy
  • Z atrakcyjności rozmówcy
  • Z wyobrażeń
  • Nie odczuwam barier komunikacyjnych
 • Jakie metody najczęściej stosuje Pan(i) w pokonywaniu barier komunikacyjnych?
  *
  • Współpracę
  • Kompromis
  • Unikanie
  • Rywalizację
  • Uleganie
  • To zależy od sytuacji
 • Czy Pan(i)a zdaniem prawidłowo funkcjonujący przepływ informacji w firmie ma wpływ na jakość wykonywanych obowiązków?
  *
  • Zdecydowanie nie ma żadnego wpływu
  • W niewielkim stopniu ma wpływ
  • Ma wpływ
  • Ma znaczny wpływ
  • Ma ogromny wpływ, gdyż decyduje o jakości wykonywanych obowiązków
 • Czy uważa Pan(i), że utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą jest szczególnie ważne w komunikacji?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl